INRIKES. Polisen och huvudskyddsombudet Ulf Rydström slog larm om de dåliga arbetsförhållanden som gränspoliser upplever. Dagen efter avsattes han från sin plats av facket.

I början av september läckte en rapport ut om Sveriges bristande gränsskydd. Rapporten var framtagen av Schengeninspektörer som under förra året intervjuade ett stort antal svenska gränspoliser.

Rapporten, som Nordfront tidigare skrivit om, visade att de svenska kontrollerna var underbemannade, att personalen saknade rätt utbildning och att rasfrämlingar med otillräcklig kompetens kvoterades in. Gränskontrollerna på Arlanda pekades ut som särskilt dåliga.

Efter att rapporten publicerats valde den erfarne polisen och huvudskyddsombudet Ulf Rydström att träda fram. Han har varit polis i 40 år och huvudskyddsombud i 3 år, men menar att han under lång tid har motarbetats och att hans varningar har ignorerats.

—  Jag och andra med mig har försökt få till förbättringar internt. Men nu har jag känt mig nödgad att gå ut i media och signalera att detta är en situation, främst på Arlanda, som jag är orolig över. Det handlar om rikets säkerhet, säger Rydström.

Dagen efter hans medverkan i media avsattes Ulf från sin roll som huvudskyddsombud vid gränspolisen. Peter Grannars, ordförande i polisförbundsområde ”Kamraterna”, erkänner att tidningsartikeln bidrog till att Rydström avsattes:

— Den [artikeln] visar att han inte bryr sig om styrelsen, om sin roll som huvudskyddsombud, att han bara kör sitt eget race.

Flera kollegor väljer dock att stödja Rydström. Bland annat kritiseras facket för att göra eftergifter till arbetsgivaren. Både arbetsgivaren och facket gör alldeles för lite för att bistå poliserna ute i fält.

Sasa Ristic, nationell utbildare inom gränspolisen, gick ut i media samtidigt som Rydström. Han är väldigt kritisk till fackets agerande. Han ser avsättandet som ett hot mot meddelarfriheten och att facket går alldeles för långt i sin strävan att ha goda relationer med arbetsgivaren.

Nästa vecka ska styrelsen för polisförbundsområde ”Kamraterna” ta ett definitivt beslut i frågan om att avsätta Rydström. Men enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöupplysningen, som Nordfront konsulterat, gäller att endast facket via sina medlemmar kan avsätta ett skyddsombud och det måste finnas en bra anledning. Fackstyrelsen kan alltså inte själva fatta ett beslut om avsättande av Rydström som huvudskyddsombud.

Källa:
SKYDDSOMBUD SLOG LARM OM SVERIGES BRISTANDE GRÄNSSKYDD, AVSATTES DAGEN DÄRPÅ


  • Publicerad:
    2018-10-01 12:35