LANDSKRONA. Efter att föräldrar och elever i Landskrona protesterat mot att det serveras halalkött i kommunens skolor och förskolor lovade flera av kommunens politiker att kraven på vilket kött som köps in skulle skärpas. Detta har dock inte hänt och det har heller inte vidarebefordrats till kommunens kostavdelning.

Kommunalråden Torkild Strandberg (FP) och Cecilia Lindell (M) sade att de ville att svensk husmanskost skulle prioriteras i kommunens skolor och förskolor. De sade även att halalkött inte ingick i svensk husmanskost.

Detta har dock ännu inte nått kommunens kostavdelning. Kommunens kostchef, Charlotte Hansson, kommenterar det på följande vis:

”Vi har inte fått något annat uppdrag än det vi i dagsläget har som mål att arbeta efter – att alla elever ska äta en tredjedel av dagsbehovet av näringsämnen under skollunchen.”

Hansson påstår vidare att eleverna inte vill äta svensk husmanskost:

”Vi har redan som mål att jobba med rätter som är både äldre och nyare. Kålpudding serverar vi, men inte så ofta, rotmos och fläskkorv också. Men eleverna känner inte igen den typen av rätter. Så vi har alltid alternativ.”

Torkild Strandberg menar att han har haft en dialog med kostavdelningen om maten men att han inte har befogenhet att ge några direkta instruktioner.

”Jag har inga befogenheter att ge några instruktioner i kostfrågor. Men jag tror att ni pratat förbi varandra, för vi har haft en diskussion om maten.”

Källor:
Inga planerade förändringar i köttutbudet
”Det pågår ett arbete kring mat i stort”


  • Publicerad:
    2013-04-28 22:40