KRÖNIKA. Internet ger dig möjlighet till betydande insatser. Dra ditt strå till stacken genom redaktionellt arbete.

”Vad är det du tjattrar om? Så länge vi inte har hela världens tidningspress i våra händer, är allt du kan göra förgäves. Vi måste kontrollera eller påverka tidningarna i hela världen för att kunna förblinda och bedra folket.” – Baron Moses Haim Montefiore.

Massmedia har makt över folket.

Massmedia har makt över folket.

Ägandeförhållandena inom ”gammelmedia”
Många svenskar avskyr ”pk-media” eller ”gammelmedia”. Vad desto färre verkar känna till är att merparten av svensk massmedia ägs av judisk makt-rörelsen. Den som på allvar vill studera Västvärldens problematik måste våga sätta sig in i avgörande frågor likt sådana ägandeförhållanden.

Att judisk makt-ledaren Jonas Bonnier konspirerar med judisk makt-anhängare likt Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven under Bilderbergmöten är också något att beakta. Man skulle kunna säga att oavsett vilket parti väljare röstat på så har ljusskygga internationalister vunnit.

Anledningen till att detta fräcka skådespel kunnat fortgå har berott på att en minoritet haft monopol på att driva massmedia. I och med Internets lansering och alternativmedia ser vi en successiv avveckling av denna orättvisa.

Judisk makt-rörelsen är ansvarig för ”mångkulturen”
Många svenskar har kommit att avsky ”mångkulturen”. Ideologin vilar på vanföreställningen om att harmoni uppstår ifall man blandar olika folkslag från hela världen.

Man kan säga att ”mångkultur” är dolken som pressas in i den Västerländska civilisationen. Majoriten av ”anti-rasister” är korkade människor som tror att Sverige gynnas av ”mångkultur”, eller sådana som för ekonomisk vinning understödjer dolkstöten.

I praktiken innebär en förverkligad ”mångkultur” förintelsen av civilisationens utvecklare och därmed att Europa avvecklas till en livsfarlig ”mångkulturell” kåkstad. Många svenskar har kommit att motsätta sig att vi lämnar efter ett sådant samhälle till våra efterkommande.

För att kunna värja oss måste vi förstå vilka det är som medvetet åsamkar oss denna skada. Boken ”Hur Sverige blev en mångkultur” är viktig läsning för att förstå vilka som är ansvariga för den situation som vi befinner oss i.

Även denna korta film bör ses:


Barbara Spectre från Paideia gjorde uttalanden som öppnat ögonen på många.

Mot ett nytt medieetablissemang
Det är ofta behövligt att försöka greppa helheten för att förstå att verklig opposition faktiskt röner framgångar. Det går att bli irriterad på Fria Tider då de kallar Motståndsrörelsen för en ”kufisk sekt”. Ser man däremot till helheten vänds irritationen till förnöjelse eftersom den populära webbtidningen faktiskt är helt på det klara med vissa nyckelfrågor. Nordfront skiljer sig markant från Fria Tider eftersom vi i klartext angriper de som är ansvariga för Västerlandets olycka, och vi gör det på ett systematiskt sätt — vi utgör den radikala spjutspetsen.

Den som sätter sig in i Nordfronts argument om att det faktiskt existerar en judisk makt-rörelse inser att vi har rätt. Kanske inte till en början, men bevisningen som vi kan presentera är övertygande för den som tar sig tid följa den röda tråd som löper genom historien under tusentals år.

Läs exempelvis Dagens datum-artikeln om Stephen Wise – en pionjär inom judisk makt-rörelsen.

Läs exempelvis Dagens datum-artikeln om Stephen Wise – en pionjär inom judisk makt-rörelsen.

Folkbildningen som Nordfront bedriver påverkar sakta men säkert människor. Sanningen är otäck, men fler och fler förstår den. Fria Tider, Realisten, Nya Tider, Nationell.nu, Nordfront med flera är ett nytt medieetablissemang som växer fram. Alternativ media flyttar ständigt fram sina positioner.

Men det vore faktiskt bra ifall vi lyckades generera intäkter nog för att kunna avlöna folk att jobba professionellt med Nordfront. För då hade vi kunnat flytta fram positionerna i ännu snabbare takt. Frågan som Internet-tidningar brottas med är denna, och ingen tycks ha hittat ett bra svar ännu.

Oavsett så påverkas samhället mer än vi kan ana enbart genom alternativa mediers ideella arbete. Och till skillnad från råttorna på Södermalm är det inte ekonomisk vinning som får redaktionsmedlemmarna till att kämpa och tycka.

Polarisering svår att återkalla
15 år av Internet för folket har faktiskt gett näring åt ett ”vi och dom”-tänkande, för att låna Fredrik Reinfeldts ordval. Makthavarna hatar detta ”vi och dom”-tänkande, eftersom det handlar om en polarisering som är svår att återkalla. Det gamla medieetablissemanget står likt aggressiva lögnare som upprepar förklaringsmodeller som inte tål granskning, något som enbart kommer att leda till att fler slår bakut eller befäster sina politiskt inkorrekta åsikter än mer.

Samtidigt skär vi dagligen av bedragarnas livsnerv — att folket slutar lyssna på dem kommer göra att judisk makt-rörelsen förlorar, och vi kommer att vinna. Det är därför som kulturmarxistiskt avskräde likt Jan Guillou både är oroliga och aggressiva då vi inkräktar på deras makt. För oss är det bara att lägga in en högre växel och fortsätta med det som vi håller på med.

Guillou är givetvis en professionell manipulatör som ingår i det bedrägeri som Baron Moses Haim Montefiore talade om redan på 1800-talet. Folkets tilltagande revolt kommer att tryckas tillbaka med en stegvis ökande terror, men åtgärderna kommer att misslyckas — något som vi såg då Expressen gjorde ”hembesök” hos privatpersoner som kommenterat anonymt på nätet. Tidningen hade på ett dråpligt sätt fullständigt missbedömt situationen. Och i Grekland får exempelvis Gyllene gryning 27% av rösterna i pålitliga opinionsundersökningar — trots att företrädare fängslas eller till och med mördas!

Judisk makt-rörelsens krigföring mot Europa påminner om då ett bisamhälle kontinuerligt utsätts för störningsmoment. Bina kan då beskylla sin drottning för detta och välja att döda henne.

Folkbildning är ett vapen mot fienden
Istället för att enbart skrapa på ytan så gillar vi på Nordfront att gräva djupare. Varför beter sig hela Västvärldens massmedia på detta vis? Vilka kontrollerar pressen? Vilka var drivande under revolutionen i Ukraina? Vilka aktörer tjänade på revolutionen i Ukraina? Vilka var drivande redan under revolutionen i Ryssland 1917 och i Ungern 1919?

4476641_fullsize

Även den kände svenske konstnären Carl Larsson verkar ha haft politiska åsikter. Titta noggrant.

Vi granskar historien och belyser ständigt detta sexkantiga vidunder då det från skuggorna river mänskligheten. Desto äldre man blir desto mer förstår man hur vidrig och djupgående konspirationen är — makten utgår från de som kontrollerar Västvärldens pengar och massmedia. Detta är en logisk förklaring som de flesta borde kunna stämma in i.

Historiskt sett har inhemsk massmedia inte alltid bekämpat det svenska folket. På tiden då Torsten Kreuger ägde Aftonbladet var det annat ljud i skällan. Torsten var för övrigt bror till Ivar Kreuger, affärsmannen som framgångsrikt kom att utmana finanseliten innan han dog under mystiska omständigheter, en man som Nordfront tidigare skrivit en Dagens datum-artikel om.

varning_for_judisk_makt_rorelsen

Aftonbladet brukade vara lite grann som Nordfront. Tidningen publicerade en ledare med rubriken ”Europas frihetskrig”, samma dag som Tredje riket invaderade Sovjet, den 22 juni 1941. Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet.

Folkbildning är ett kraftfullt vapen och Nordfront avlossar dagligen Dagens datum-kanonen.

Du behövs definitivt och kan göra stor skillnad
Internet är likt ett brus av information och desto fler som hjälper aktörer likt Nordfront att höras, desto klarare kommer våra idéer att påverka samhället till det bättre. Att hjälpa till med redaktionellt arbete är alltså synonymt med att skapa en bättre framtid för dig själv, dina nära och kära, ditt folk, andra europeiska folk och för mänskligheten som helhet.

Att påverka den allmänna opinionen är essentiellt. Internet är vårt verktyg.

Nordfront är vår megafon och Internet vår arena. Att påverka den allmänna opinionen är essentiellt.

Faktum är att notis- och artikelskrivande för Nordfront inte kräver medlemskap i Motståndsrörelsen och att du genom Nordfronts kraftfulla plattform kan påverka helt anonymt — och du kan göra stor skillnad i det långa loppet.

Kontakta Martin Saxlind för att mobilisera dig till redaktionellt arbete! Det går även bra att skicka in insändare till redaktionen@nordfront.se.

Tillsammans väcker vi ännu fler!


  • Publicerad:
    2014-04-01 23:09