INRIKES. Moderaterna fortsätter gå framåt, främst på bekostnad av Centerpartiet. Detta visar en ny sammanställning av flera opinionsundersökningar.

Enligt en sammanställning gjord av Novus går Moderaterna fortsatt framåt. Partiet får denna gång sin högsta notering sedan september 2016 med 23,9 procent. Framgången sker främst på bekostnad av Centerpartiet, som backar från 9,9 till 8,9 procentenheter.

I övrigt står opinionen i princip still. Liberalerna får i sammanställningen fem procent, medan Kristdemokraterna ligger på 2,8 procent. Sverigedemokraterna ligger fortfarande över sitt förra valresultat med 16,8 procent.

På den rödgröna sidan får Socialdemokraterna 28,3 procent samtidigt som Vänsterpartiet och Miljöpartiet får 7,5 respektive 4,1 procentenheter.

Källa:
Moderaterna forsätter öka – KD långt under spärren


  • Publicerad:
    2018-02-11 20:45