Dagens datum 21 maj: 1939, på Mors dag, hölls den första offentliga ceremonin där en tysk mor tilldelades förtjänsttecknet Moderkorset.

moderkorset

Redan året innan, den 12 augusti 1938, införde Adolf Hitler medaljen ”Ehrenkreuz der Deutschen Mutter”. Det var inte någon slump att detta skedde just den dagen. Den 12 augusti var Adolf Hitlers mor Klaras födelsedag och han valde den dagen för att ära henne. Meningen var från början att utmärkelsen även skulle delas ut just den här dagen men det kom senare att ändras till Mors dag den 21 maj. Tyskland var det första landet i världen att införa Mors dag som allmän helgdag (1933) och dagen firades stort från 1934 och framåt.

Moder tilldelas Moderkorset.

Moder tilldelas Moderkorset.

Från början var det endast mödrar över 60 år som fick nomineras, men efter 1940 valde man att ändra detta så att även yngre mödrar med många barn fick motta förtjänsttecknet. Utmärkelsen bar inskriptionen ”Den tyska modern” och i början också ”Barnet förädlar modern”.

Dekorationerna utdelades endast till genetiskt sunda samt friska folktyska mödrar mellan åren 1939-45 och fanns i klasserna brons, silver och guld. Ett kors i brons tilldelades mödrar med fyra eller fem barn, silver till mödrar med sex eller sju barn och guld till mödrar med åtta eller fler barn.

bronssilverguldRekommendationer till Moderkorset skedde vid en fast dag i början av varje månad till det kansli i Berlin som var ansvarig för förtjänsttecken, Präsidialkanzlei der Ordenskanzlei. Därifrån kunde ärendet tas vidare av den lokale borgmästaren eller på begäran av NSDAP:s lokale ledare (Ortsgruppenleiter) eller Riksförbundet för barnrika familjer (Reichsbund der Kinderreichen).

1942 lades ett förslag fram att även införa en medalj i guld med diamanter och en prototyp av denna visades upp för Magda Goebbels. Tanken var att den här unika medaljen skulle förära de tyska mödrar som fött 16 barn eller fler (!). Men planerna stannade där och orsakerna tros ha varit det pågående kriget. Magda Goebbels födde även hon många barn, inte mindre än sju stycken, och erhöll titeln ”Tredje Rikets första dam” av Adolf Hitler själv.

Tyska familjer uppmuntrades att skaffa många barn och staten vidtog flera åtgärder för att understödja detta. Bland annat införde man vilohem där tyska mödrar kunde rehabiliteras samt avlastas medan familjen tilldelades en barnflicka.

hitler-flicka

Redan efter maktövertagandet 1933 införde regeringen lagen om uppmuntran till giftermål. Detta gick ut på att nygifta unga par fick ett lån på 1000 mark vilket vid denna tid motsvarade ungefär nio månadslöner. Fick paren sedan ett barn drogs skulden av med 25%, vid två barn 50 % och vid fyra barn 100%.

Det var inte bara gifta mödrar som tilldelades Moderkorset. Även ensamstående mammor kunde få det, vilket vid denna tid var en radikal syn på kvinnor med barn. Hitler var oerhört noga med att understryka vikten av att inte stöta ut dessa kvinnor ur samhället eller belägga dem med skam. Det tyska välgörenhetsprogrammet ”Lebensborn” som upprättades på initiativ av SS är ett ytterligare bevis på den radikala nationalsocialistiska kvinnopolitiken. Där kunde framförallt ensamstående och utsatta gravida mödrar få hjälp.

Moderkorset var ett led av denna mycket välfungerande socialpolitik vars syfte var att gynna det tyska växande folket. I den nationalsocialistiska ideologin anses modern och den blomstrande familjen utgöra en viktig del i rasens grund.

moderkorset1

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-05-21.


  • Publicerad:
    2018-05-21 00:00