För ett par veckor sedan rapporterade Nordfront om beskedet att organisationen Nordiska nationalsocialister (NNS) lägger ner sin verksamhet med omedelbar verkan. Beslutet från NNS ledning togs med anledningen att främja nationalsocialismen, då det efter nedläggningen bara skulle finnas en nationalsocialistisk organisation kvar; vi i Nordiska motståndsrörelsen.

Det känns säkert mycket tråkigt för de kvinnor och män som var medlemmar i NNS. Det kan kännas som ett stort svek när den organisation man trott innerligt på och offrat blod, svett och tårar för helt plötsligt bara tas bort. Jag vet, jag var själv med om det hela när NSF lades ner. Vissa såg det tragiskt nog då som en ursäkt för att inte behöva kämpa mer, vissa andra svalde allt de tidigare tyckt varit viktigt och argumenterat så hårt för och gick in i den nya organisationen som bildades istället och några andra gjorde som jag och sökte vidare för att finna en annan front att kriga för nationalsocialismen ifrån.

Under ett av de första större evenemangen jag deltog på för Motståndsrörelsens räkning, sa en vis man mycket ödmjukt i sitt tal att vi går vår egen väg, den väg vi tror är den rätta och bara framtiden kan avgöra om vi gör rätt eller fel. Till slut kommer bara en organisation som värnar de etniska nordbornas intressen finnas kvar i Norden. Nationell enighet handlar inte om att dela ut någon annan organisations flygblad eller om att tvunget anordna gemensamma manifestationer. Nej nationell enighet handlar om att varje organisation går den väg de tror är bäst för vårt folk och i slutändan kommer en ha växt sig så stark att de övriga lägger ner för att ge sitt stöd åt denna.

Man kan säga att steg ett i denna fas var att NSF och nu NNS lades ner. Nu finns nämligen bara en stor och rikstäckande nationalsocialistisk organisation kvar. Nu står inte den positiva konkurrensen mellan organisationerna kring vart man bäst ska kunna framföra nationalsocialismen ifrån utan om att vara nationalsocialist eller inte. Om man inte bekänner sig till nationalsocialismen och inte tror på radikal kamp så finns det fortfarande en del olika alternativ, vissa kanske starkare än andra och med viss skillnad i inriktning, men om man är nationalsocialist i själ och hjärta är valet av organisation nu väldigt enkelt genom att den nationalsocialistiska rörelsen står enad under fanan med Tyr-runan!

Är man en sann nationalsocialist går man inte under ett flagg som inte öppet vågar/vill eller kan stå upp för denna världsåskådning. Är man ärlig i sitt nationalsocialistiska engagemang så väljer man inte heller att vara oorganiserad eller gå in i en mindre lokal sammanslutning. Nej man väljer att ge allt för det man tror på i nationalsocialisternas Motståndsrörelsen!

Hur vet man om man är nationalsocialist då? Det finns mycket litteratur i ämnet för den som söker svar. Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen rekommenderas varmt för att få en grundläggande bild av världsåskådningen.

Förutom de rent ideologiska skillnaderna mellan en nationalsocialistisk och en nationalistisk organisation, vill jag också klargöra att kamp i en nationalsocialistisk organisation innebär kamp i enighet. Vi i Motståndsrörelsen behöver inte oroa oss, som övriga organisationer och partier inom den nationella sfären, för framtida ideologiska splittringar genom olika politiska intressen, då alla redan från start står för samma klara idé. En nationalsocialistisk organisation är vidare en garant för att inte kohandel och liberalisering av åsikterna kommer ske, då den ideologiska grundstommen redan är klart utstakad i naturlagarna. Nationalsocialism är också ett bevis för att man inte räds systemet och de eventuella framtida sammandrabbningar som kommer att ske med detta, då man redan nu visar att man vägrar anpassa sig efter deras spelregler. Fienden ska inte bestämma vad vi ska kalla oss, vad vi ska tro på eller vilka vi ska konstatera vara rasens fiende nummer ett!

Framtiden får avgöra om vi har rätt; om det är en nationalsocialistisk eller nationalistisk organisation som de nordiska folkmassorna kommer samlas under. Jag är naturligtvis partisk och självklart är jag därför personligen övertygad om att det är under den radikala nationalsocialismens flagg det stora uppvaknandet kommer ske. Jag tror inte folket vill ha ett lite mer blankpolerat mynt av det system vi redan har, nej när samhället på riktigt gått åt pipsvängen tror jag att folket kommer vända sig till en stark kraft som står i diametral motsats till det system som fört dem till botten. Då kommer vi gynnas av att vi varit hårdföra och rättfram med vad vi vill, utan att vika undan, redan från de begynnande åren av kampen vi står vid idag.

Vi nationalsocialister har faktiskt också historien till vår fördel. Inget ljummet nationalistiskt parti har någonsin kommit till makten i en nation, dock lyckades Adolf Hitler som bekant ganska bra med NSDAP 1933.
knutennave410

Det är dags att sluta vela, det är dags att du börjar kämpa och gör din plikt! Nu är valet enklare än någonsin tidigare. Gillar du överlag hur det ser ut i Norden idag och bara vill ha till en eller annan förändring? Eller vill du stödja den totala förändringen och hjälpa till att bygga upp något helt nytt?! Tycker du det räcker med lite reformer för att komma på rätt väg igen? Eller vill du vara med och gå i totalt krig med det onaturliga systemet och återbringa kraften i de eviga naturlagarna?! Om du svarar ja på frågorna så finns inget tvivel – kom då och kämpa med nationalsocialisterna – anslut dig till Motståndsrörelsen idag!


  • Publicerad:
    2013-05-23 14:19