KOMMENTAR. Jesse Torniainen skriver om enighet i den nationella rörelsen och om varför Nordiska motståndsrörelsen inte skyr de känsliga ödesfrågor som rör vårt folks överlevnad.

Den 21 oktober anordnade Motståndsrörelsen sin andra öppna demonstration i Finland. Tillställningen var en framgång inte minst för att ständigt fler nationellt sinnade människor vågar stödja organisationen trots all hets. Demonstrationen väckte en del diskussioner om samarbete mellan nationalister såväl innan som efter tillställningen, varför vi valde att här ta ställning i frågan.

Som organisation står vi för enighet. Vår uppfattning är att det bara är som en enig kraft som vi kan besegra den globalistiska fienden, som strävar efter att förinta våra folk. Många är dock emot vår organisation av olika anledningar, som vi här något kort ska gå igenom.

En del är rädda för ordet ”socialism” som framträder i namnet på vår organisations ideologi, som är nationalsocialismen. Vi förstår helt och hållet att socialismen i mångas öron kan låta som en motbjudande ideologi, då den ofta sammanblandas med åskådningar som innebär allt annat än folkets väl. Dylika strömningar är exempelvis kommunismen, den kulturmarxistiska socialdemokratin, den liberala socialismen och så vidare. Därtill förkunnas socialism ofta av feminister, anarkister och andra antisociala vänsterextrema grupperingar. Även den leninistiska ”klasskamps”-idiotin är en form av socialism som utvecklats av globalister.

Nationalsocialismens socialism är dock inte samma sak. Nationalsocialismen är inte en åskådning som utvecklats av globalisterna, som vill förtrycka folket. Nationalsocialismens socialism innebär ett enigt folk, där knegare som utför fysiskt arbete samarbetar med högutbildade tankearbetare med folkets väl som mål. Det betyder att varje medborgare upplever en tydlig enighet med sina bröder och systrar. Det innebär inte klasskamp, utan det innebär enighet. Det innebär inte att staten stjäl all egendom åt sig själv, utan det innebär att staten stödjer dem som behöver stöd. Framförallt innebär socialismen för oss nationens kamp mot den internationella bankkartellen.

Ofta händer det att vissa av illvilja eller okunskap menar att det inte vore möjligt med exempelvis egenföretagande i ett nationalsocialistiskt samhälle. Detta stämmer dock inte, för vi är inte kommunister. I vårt politiska program klargörs det att det i ett nationalsocialistiskt Norden är möjligt att grunda ett eget företag och driva det precis som idag – om än med mindre byråkrati och skatter. Däremot skulle man begränsa internationella storföretags utrymme på marknaden, då de äter upp den lokala kulturen och har på grund av sina enorma pengatillgångar politisk makt, vilket vi kan se idag. Det vill vi förhindra. Det innebär dock inte att man tar något ifrån vanliga arbetare eller företagare – tvärtom!

Vissa störs av radikalismen i vårt budskap eller vår klarspråkighet. På den punkten handlar det dock aldrig om att man försöker motbevisa våra argument, utan en del önskar bara att vi skulle låta bli att prata om känsliga ämnen såsom historia, rasfrågan eller sionismen. En del menar att man borde låta bli att tala om dessa ämnen –  inte av ideologiska, utan av taktiska skäl. Vi kan förstå den utgångspunkten, då det säkert finns människor som inte vill lyssna på oss eftersom vi förutom invandringsfrågorna även vill diskutera förintelsemyten och uppmärksamma de logiska hål som finns i berättelsen. Dessa saker kan också för vissa kännas som onödiga frågor att ta upp.

För oss är det dock av yttersta vikt att föra fram sanningen, också i historiska frågor. Vi vill inte ljuga för folk om vårt budskap – vi är nationalsocialister, vi lyfter fram systemets lögner om såväl historien som nutiden i ljuset och vi uträttar det arbetet stolt dag ut och dag in. Många mindre radikala organisationer i Norden har försökt nå fram med sina åsikter genom att dölja och mjuka upp budskapet, men dessa har utan undantag misslyckats med sina uppgifter och därtill har de varit lätta att utpressa genom att anklaga om ”nazistkopplingar”, ”rasism” och enskilda medlemmars beteende. Motståndsrörelsen är alltid ärliga mot sig själva och andra, och vi stödjer alla rakryggade och ärliga nationalister efter bästa förmåga.

Eftersom vi lever i en tid då massor av utomeuropeiska människor hotar att översvämma våra länder och utplåna oss, så är motstånd mot invandringen något som förenar alla nationalister. Nog kan vi alla skriva under på att invandringen är nutidens mest akuta fråga som behöver lösas. Därför vädjar vi till alla nationellt sinnade: Låt oss samarbeta och dra åt samma håll tills den här akuta frågan är löst. Ifall ni sedan har någonting att säga om vårt lands inrikespolitik, så kan vi diskutera dessa frågor efteråt.

Nog vill vi alla rädda vårt land från det kaos som den påtvingade mångkulturen för med sig? Ifall du störs av socialismen, visionen om ett fritt Norden eller det att ni skulle behöva samarbeta med en organisation som är verksam även i andra nordiska länder, så ber vi er att notera följande: Dessa frågor är i nuläget sekundära jämfört med vårt folks överlevnad. Vi vill stoppa den massiva invasionen, repatriera de folk som inte hör hemma här till sina egna territorier samt säkerställa vårt folks överlevnad. Vill du? Ifall du svarar ja på frågan, tänk då på ditt folks bästa och glöm för stunden alla meningsskiljaktigheter.

Enighet är nyckeln till en framgångsrik kamp. Ifall vi alla samarbetar och drar åt samma håll, så kan vi nå framgångar. Vi har sett nationalister vars största passion varit att kivas med andra nationalister och svartmåla dem. Vi har inte tagit ställning i dessa bråk enär vi vill stå ovanför sådant. I kampen bör vi fokusera på de verkliga problemen, inte på att ge pikar till andra nationalister eller att polera vår egen spegelbild på andra nationalisters bekostnad.

Ifall ni betänker våra fiender så kan ni se att dessa samarbetar när det gäller att organisera folkmordet på européerna. Vi hör samma tongångar från vänsterhuliganerna som härjar på gatorna som från riksdagens ledning när det gäller att kämpa mot ”rasism”, lobba för invandring eller andra kulturmarxistiska frågor som förgiftar vårt folk och dess enighet. Vi kan se att det dras åt samma håll såväl från anarkister som poliser och kommunister som kapitalister, fastän man i andra sammanhang är av annan mening i någon betydelselös fråga.

Det här sättet att tänka borde anammas också av nationalistiska kretsar. Vi har inte tid att dra lott om vem som är bäst eller mest representativ eller med vem vi skulle svartmålas allra minst, för globalisterna kommer att svartmåla alla nationalister oavlåtligt och särskilt då när vi gjort något betydelsefullt eller tar ett steg framåt i kampen. Nationalister har ingen anledning att slicka baken på vänstervridna journalister, försöka bli godkända av feminister som missbrukar sociala medier eller att få folkförrädarpolitikernas välsignelse för sin verksamhet.

En enig skara av fosterländska finländare är större än ett obestämt och splittrat gäng av olika grupper. En större och mer enig skara lockar till sig fler människor, som annars inte skulle delta i någon nationalistisk verksamhet. En enig, självsäker och ärlig skara människor med ett tydligt mål kommer att skriva historia. Vi är finländare som älskar Finlands folk och vill att det ska fortsätta vara till. Historia har aldrig skrivits genom att man bett om lov att få göra det, utan historia har skrivits genom att man hållit huvudet kallt och slutfört vad man börjat göra.

Vi i Motståndsrörelsen vädjar nu till alla nationellt sinnade: Stöd alla de som kämpar för vårt gemensamma mål. Sök inte bekräftelse från de som vill förinta vårt folk. Håll era huvuden kalla och låt inte medias hets trycka ner er. Var alltid ärliga i era övertygelser och försök inte dölja eller förklara era gärningar eller ord. Alla behöver vi stöd från våra bröder och systrar som är äkta nationalister, så glöm alla betydelselösa meningsskiljaktigheter och fokusera på de viktiga frågorna.

/Jesse Torniainen

Ursprungligen publicerad på Vastarinta.


  • Publicerad:
    2017-11-12 12:14