MOTSTÅNDSRÖRELSEN Förintelselasern i Malmö blev årets aktion 2021 enligt Simon Lindberg som summerat Nordiska motståndsrörelsens verksamhet 2021.

Idag publicerade Nordiska motståndsrörelsen sin årsrapport för 2021 på Motståndsrörelsen.se. I rapporten, som skrivits av organisationens ledare Simon Lindberg, summeras de bästa aktiviteterna och största framgångarna från förra året.

Årsrapporten listar 20 olika punkter där de tre första är:

1. Förintelselaser i Malmö

2. 1 maj: Vita arbetare byggde detta land, vita arbetare kan ta tillbaka detta land

3. Storstilad repellering i centrala Kristianstad

Resten av punkterna kan ses på Motståndsrörelsen.se.