MÅNADSRAPPORT. Under februari månad har Motståndsrörelsen tagit kampen till nästa nivå. Läs den utförliga rapporten från månadens aktivism här.

Motståndsrörelsens primära arbetssätt har historiskt sett varit två saker: Intern organisationsuppbyggnad och extern propagandaspridning till folket. Det förstnämnda handlar om att utbilda, förbättra och på olika vis förbereda de människor vi har rekryterat samt svetsa dem samman med varandra till en stark gemenskap redo för framtidens utmaningar. Det andra handlar om att sprida våra idéer och visioner till folket, för att rekrytera fler människor och framförallt för att driva opinion och få massan mer positiv och mottaglig för vårt budskap.

När Pär Öberg i slutet av 2014 lyckades ta sig in i kommunfullmäktige i Ludvika, och Pär Sjögren kom in som ersättare i Borlänge, öppnades en tredje väg upp – att faktiskt, om än småskaligt i nuläget, kunna påverka politiken som förs.

öberg-ludvika-2015-10-19-2-460x227

Under 2015 öppnade Motståndsrörelsen i Finland ytterligare en ny väg då de började nattpatrullera i finska städer för att skydda sina folkkamrater från den ökade kriminaliteten i mångkulturens kölvatten och även med att samla in och dela ut kläder och livsmedel till utsatta finska medborgare. Dessa arbetssätt, som befäster vår organisation som en stark kraft och ett verkligt alternativ där systemet brister och sviker sitt eget folk, togs i hög grad även till Sverige under månaden som gått.

gatupatruller-lahti

Under februari har det nämligen genomförts lyckade gatupatrulleringar i flertalet städer – däribland i centrala Göteborg. I samma stad ställdes den 20 februari ett soppkök upp och våra aktivister delade ut mat till behövande svenskar (Läs för övrigt gärna Fredrik Vejdelands eminenta artikel om hur detta ligger helt i linje med vår politik här). Även på Kungälvs badhus fanns Motståndsrörelsen på plats som trygghetsvärdar för att hindra de sexuella övergrepp som det tidigare rapporterats om som ett ökande ”integrationsproblem” på badhus runt om i hela landet.

soppkök-göteborg

Denna utökning av vägar att föra kampen på är ett direkt resultat av att vår organisation växer och att fler och fler nordbor engagerar sig och stöttar oss såväl moraliskt som ekonomiskt. Det är nämligen viktigt att påpeka att detta inte är omprioriteringar från tidigare arbetssätt utan helt och hållet utökning och komplettering till det tidigare. Vi fortsätter att arbeta internt samtidigt som vi tar dessa nya kliv och vi utökar hela tiden vårt propagandaarbete i en aldrig sinande takt.

kollage-basaktivism

När vi då nu alltså kunnat gå från att fokusera på interna aktiviteter och klassiskt propagandaarbete (och som sagt blivit mycket bättre på det), till att dessutom reellt kunna påverka politiken genom kommunala mandat och att vara en kraft som finns på plats bland folket, där systemet inte kan eller vill finnas, tycker jag att jag utan tvivel kan säga att vi faktiskt tagit kampen till nästa nivå. Detta är Motståndsrörelsen 2.0!

Några som tycks ha uppmärksammat samma sak, att vi växer och når nya nivåer, är folkfientlig media. För några år sedan gjorde de allt de kunde för att tysta ned oss – mer och mer har de på senaste istället ändrat taktik till att uppmärksamma och förvränga allt vi gör. Vår norska grens ledare Haakon Forwald blir intervjuad i media i stort sett varje vecka. I början av månaden blev han och Emil Hagberg intervjuade av Daily Mail som är en av världens största engelskspråkiga medier.

Mer lokalt drivs på många orter rena hetskampanjer i media som till exempel i Sundsvall där media försöker mota bort Motståndsrörelsen från att hyra och använda kommunens gymnastiksalar och i Leksand där till och med polisen känt sig nödgade att bemöta medias lögner. Motståndsrörelsen figurerade också under månaden i Uppdrag granskning där Janne Josefsson försökte sätta likhetstecken mellan de brinnande ”asylboendena” och vår verksamhet. Alla dessa lögner, oavsett om de kommer från kroknästa ”engelsmän” eller från svenskar som följer i dess spår – bemöts självklart här på Nordfront och vinsten blir i slutändan vår.

daily mail

Antalet publicerade kamprapporter från Sverige håller sig stadigt på närmare 200 stycken för andra månaden i rad. Bland alla aktiviteter kan vi finna att två olika informationsmöten i Västra Götaland för planerat öppnande av invandrarboenden besökts liksom en föreläsning från systemets underrättelseorganisation Expo i Tranås.

Offentliga gatuaktiviteter har anordnats i bland annat Ludvika, Enköping, Ängelholm, Skövde och vid flertalet tillfällen i Leksand. I den sistnämnda staden har det, förutom tidigare nämnda medialögner, också lett till ett desperat drev från stadens vänsterpartister. Även i Hudiksvall har det hållits en offentlig aktivitet vilket tycks ha förargat stadens ”antirasist” till den milda grad att han eller hon delat ut ett brev till nästeschef Ingemar Westerbrings grannar med uppenbara lögner som självklart inte fick stå oemotsagda.

offentliga

Gruppchefen i Luleå, Jeff Hede, intervjuades efter att ha drivit på kamparbetet föredömligt de senaste månaderna. Februari var inget undantag då tusentals flygblad har delats ut och nästan lika många affischer har satts upp i kommunen. Andra orter där det rapporterats om massiva propagandaspridningar är bland annat Stockholm, Haparanda och Tomelilla.

Även i Nykvarn har organisationens budskap spridits frekvent under månaden, bland annat genom våghalsiga banderolluppsättningar på stadshuset vid två olika tillfällen. I Skåne anordnade ett ständigt växande Näste 3 en intern tvådagars-aktivitet med föredrag och träning under temat ”Enighet och ansvar”. Sist men inte minst från Sverige måste Pär Öbergs tal i kommunfullmäktige om våldsbejakande extremism nämnas som något som sticker ut från det vanliga.

banderoll+nästesdagar

I Norge uppmärksammades de allierades massiva övergrepp på civilbefolkningen under och efter andra världskriget genom aktivism i 13 olika norska städer den 13-14 februari, på Dresden-bombningarnas årsdag. Förutom denna lyckade aktivitet har flera kamprapporter skickats in från hela landet där en av de mer uppmärksammade aktionerna var en avspärrningsaktivitet i fem olika norska städer på samma kväll. Bland annat spärrades flera tidningsredaktioner av som vid upprepade tillfällen skrivit lögnaktiga artiklar om Motståndsrörelsen.

dresden-front

Finland har dessvärre haft en del tekniska problem med sin sida och har även haft sin nätbutik vilande ett tag. Detta hindrar såklart inte våra finska kamrater som istället öppnat en ny sida med adressen vastarinta.com och åter öppnat sin nätbutik sedan den 18 februari. Förutom sedvanlig basaktivism har det bl.a. hållits en offentlig flygbladsutdelning i Helsingfors och en minnesceremoni för Johan Ludvig Runeberg i Åbo.

helsinki

Vi har alltså nu tagit kampen till fas 2. Enstaka kritiska röster i bland annat våra kommentarsfält gör gällande att vi borde ta kampen ännu längre, att vi borde göra mer eller fokusera på något annat. Låt mig klargöra för dessa och alla andra att vårt enda och kompromisslösa mål är seger för vår sak i hela Norden och att vi kommer att göra allt som krävs för att ta oss dit!

Men, vi kommer att göra det taktiskt, i rätt ordning och i symmetri med vår tillväxt. Att passivt vänta med att ansluta sig och göra nytta tills vi går in i ytterligare nästa fas, vad den än må bli, är alltså ett stort feltänk – tvärtom är det avgörande för om/när vi kommer dit att vi får allas stöd och uppbackning. Det är upp till alla som bryr sig om vårt folks framtid att gör vad de kan för att hjälpa vår organisation att fortsätta växa och nå nya delmål på väg mot segern!


  • Publicerad:
    2016-03-07 23:30