CORONA. Av 228 coronapositiva äldre dog 17 procent av corona medan 75 procent dog efter att corona bidragit till dödsfallet i den multisjuka patienten. Undersökningen är gjord på flera äldreboenden i Region Stockholm.

Stockholms region har börjat analysera de patientjournaler hos individer som testats positivt av corona och avlidit på Särskilda boenden för äldre (SÄBO). Regionen har analyserat mellan datumen 15 mars till 15 juli 2020. Detta rapporterar Nya Tider. Antalet patienter för undersökningen begränsas därmed till endast 228 personer.

36 stycken (17%) avled på grund utav coronan. 159 (75%) personer dog efter att coronan bidragit till dödsfallen eftersom patienterna antingen var sköra eller multisjuka. 17 (8%) människor anses ha dött av andra orsaker än coronan. 85 procent dog inom en 14 dagars period efter att de blivit diagnosticerade med corona. 193 personer som dog var 80 år eller mer. I åldern 60 till 79 var det 35 personer som dog.

Personerna som dog hade andra diagnoser i varierande grad. Det kunde vara fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, demens, stroke. 33 individer hade en till två diagnoser, 105 hade tre till fyra diagnoser och 88 personer hade fem stycken eller fler.


  • Publicerad:
    2021-01-27 04:23