KULTUR. Den svensk-amerikanske nationalistiska musikern Carl Klang blev 65 år.

”Extremist” är Carl Klangs (1953-2019) mest kända album.

Carl Klang III från Orgeon, USA, har dött 65 år gammal.

Klang, som delvis hade svenskt påbrå, började sin offentliga musikerbana 1979 i bandet Cascade Mountain Boys med countryalbumet Loggin’ and Lovin’.

Den kristne nationalistiske Klang är mest känd för sina dräpande satiriska politiska texter på kassetter och skivor som han senare gav ut på egen hand, utan skivbolagskontrakt.

Klangs texter är ofta systemkritiska och uttrycker ibland viss kritik mot den judiska makten.

Det mest kända av hans album är Extremist från 1998 som han själv gav ut på kassettband i USA, men som fick CD-utgivning i Storbritannien. Låten Blinded by Their Lies innehåller president George Bush d.ä. ödesmättade tal om The New World Order; en ny kommande världsordning.

Carl Klangs namn finns inte på Wikipedia, och inte ens i Allmusic:s enorma musikdatabas, men hans skivor säljs på skivbörser och över nätet. En del av hans material går också att höra på YouTube.


  • Publicerad:
    2019-02-01 12:30