ITALIEN. Efter att ha innehaft titeln Hedersmedborgare i den lilla byn Salorno i Sydtyrolen har Benito Mussolini nu fråntagits den, 70 år efter sin död.

Benito Mussolini, 1883-1945.

Benito Mussolini, 1883-1945.

Benito Mussolini förärades titeln år 1924, sex år efter att Italien annekterade Sydtyrolen från Österrike-Ungern i första världskrigets slutskede. När Mussolini kom till makten inleddes en process att under tvång inlemma Sydtyrolen kulturellt i den nya italienska staten, till exempel genom att förbjuda tyska som språk i skolor och bland de anställda inom myndigheterna. Italienare uppmanades även att flytta till regionen. Efter Tredje rikets allians med Italien år 1939 gavs folktyskar i Sydtyrolen möjlighet att emigrera till Tyskland.

Suedtirol_CoA.svg

Vapen för den autonoma provinsen Bozen-Sydtyrolen.

Efter andra världskriget levde ett utbrett missnöje med den italienska staten kvar bland folktyskarna i regionen vilket till sist kulminerade i en pro-separatistisk bombkampanj under 60-talet. Först efter att FN medlat fick Sydtyrolen år 1972 status som autonom region med rätt att stifta egna lagar. Trots förlikningen efter FN:s medling fortsatte separatister en väpnad kamp till sent 80-tal för att klippa de sista banden med Italien.

FPÖ-politikern Martin Graf föreslog för ett antal år sedan att man senast 2009 skulle ha genomfört en folkomröstning om Sydtyrolens återförening med Österrike. Under senare år har provinsen försökt att göra sig av med symbolik som kopplas till annekteringen från Italien och därmed även Mussolinis hederstitel.

Källa:
Il Duce’s citizenship scrapped after 91 years


  • Publicerad:
    2015-10-19 17:25