1984. Statens medieråd som idag ska ”skydda barn och unga från skadlig mediepåverkan” ska hädanefter – i ”näthatsgranskarens” fotspår – även ”bedriva antirasistiskt arbete på sociala medier”.

Myndigheten Statens medieråd har fram till nu haft uppdragsbeskrivningen ”att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan”.

Nu utökar regeringen uppdragsbeskrivningen med formuleringen ”att bedriva antirasistiskt arbete i sociala medier”, vilket förklaras innebära att myndigheten ska ”utveckla verktyg och metoder för att motverka rasism och liknande former av fientlighet på sociala nätverk”.

700 000 kronor av skattemedel viks bara i år för denna nysatsning. Myndigheten hänvisar till egenframställd statistik som visar en fördubbling av rasistiskt motiverade angrepp på sociala medier mellan 2016 och 2018.

Någon konkret beskrivning av det kommande ”antirasistiska arbetet” presenteras däremot inte.

— Med ungas ökade användning av sociala medier följer en ökad risk att utsättas för rasistiskt motiverat hot och hat i sociala medier. Det är något vi måste motverka, kommenterar jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) myndighetens utspel för TT.

Öppen fientlighet mot politisk opposition och alternativa medier

Statens medieråd lyder under Kulturdepartementet och leds av Anette Novak. Hon har i sin journalistiska gärning tydligt bekänt färg som en svuren fiende till regimkritisk opposition och alternativa medier.

Hennes utspel 2015 om ”rätt värdegrund” som krav på medieföretag – för att ens kunna övervägas som mottagare av mediestöd – rönte henne då stark kritik från många håll.

En av medierådets profilerade uppgifter består i att skola unga i källkritik. I sitt studiematerial i ämnet varnar man läsarna för alla medier ”som på ytan ser seriösa och trovärdiga ut, men som förmedlar falsk eller hårt vinklad information”.

Som exempel däremot på källor, där sådan skepsis hos läsaren är obefogad, nämns nyhetsbyrån TT.


  • Publicerad:
    2021-04-22 21:25