MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Efter hård och framgångsrik kamp i Näste 1 har nästet blivit så stort att det av operativa skäl behövde splittras. På aktivistdagarna annonserades det att Näste 8 nu är bildat med Niklas Yngwe som chef.

Näste 8 utgör Södermanlands, Västmanlands, Örebros och Östergötlands län och innefattar således flertalet större städer som Eskilstuna, Västerås, Örebro, Norrköping och Linköping.

Även den högaktiva kampgruppen i Nyköping, som under 2018 var den femte mest aktiva kommunen i hela landet, ingår i området som utgör Näste 8. Stockholms, Uppsalas och Gotlands län kvarstår i Näste 1:s regi.

Bildandet av Näste 8 är ett direkt resultat av framgångsrik kamp och på sikt finns det för avsikt att på organisk väg bilda betydligt många fler nästen runt om i landet genom att de ursprungliga nästena växer sig ”för stora” för att fungera högorganiserat och under en nästeschef.

Niklas Yngwe som tar chefskapet för Näste 8 är en av många välkänd aktivist som förutom att vara högaktiv på gatan också hörs som en av de fasta medarbetarna i aktivistpodden Mer än ord och som även agerat reporter när Nordfront TV direktsänt från olika arrangemang. Han stod också med på riksdagslistan för Nordiska motståndsrörelsen till förra höstens val.

Nordfront har varit i kontakt med Yngwe för att ställa några frågor om bildandet av Näste 8 och framtiden för kampen i området som nästet utgör.

Hej! Du kan väl börja med att presentera dig själv för Nordfronts läsare!
Absolut! Mitt namn är Niklas Yngwe, jag är snart och därefter permanent, 30 år gammal. Jag bor med sambo, 4 barn och i skrivande stund, 11 djur av olika slag, i Mellösaby utanför Flen. Jag uppskattar mat, träning, kvalitativt hantverk (framförallt yxor) samt gemenskapen som idag återfinns inom Motståndsrörelsen och i framtiden hos hela vårt folk. Jag uppskattar inte gubbkärringar, oljudsmusik, större städer och krabba.

Hur var din reaktion när planerna om att bilda Näste 8 för första gången presenterades för dig?
Min spontana reaktion var att jag blev väldigt glad att organisationen växt så pass mycket att ett nytt näste kunde skapas. Sen blev jag hedrad över erbjudandet om att få bli nästeschef och till sist tänkte jag noga efter om jag ansåg mig själv vara rätt man för jobbet innan jag gav mitt svar.

Att bilda ett eget näste är givetvis ett sorts kvitto på framgång och speciellt i Nyköping har ni varit synnerligen aktiva det senaste året. Vad har medlemmarnas och aktivisternas reaktion på beslutet varit?
Ja, Nyköping är sannerligen en nationalsocialistisk zon, tack vare hårt jobb från en lika hårt sammansvetsad grupp. Men det finns också gott om kämpar i flera av de andra städerna tillhörandes Näste 8 som gjort ett kanonjobb under året.
Reaktionerna från folk har varit väldigt positiva. Både angående nästesbildningen och Motståndsrörelsens nya struktur. Jag skulle vilja beskriva sinnesstämningen som nytänd och att kamraterna är minst lika taggade som jag är.

Blixtdemonstration i Nyköping under november, 2018.

Hur ser du på tillväxtpotentialen inom Näste 8?
I Nyköping vet jag att det finns bra folk som förr eller senare kommer att sluta upp i våra led. Örebro, Norrköping och Västerås producerar bevisligen bra kämpar och Eskilstuna har precis börjat vakna. I den sistnämnda staden vet jag dock att det finns en hel del yngre förmågor som måste inse att subkulturen som råder där inte är sund. Mitt råd till er är att slå er fria från dekadensen, påbörja er ideologiska skolning och ansöka till Motståndsrörelsen. Det är förövrigt ett generellt råd som bör begrundas av alla med skidåkar-gener och självbevarelsedrift.

Vad känner du är den största utmaningen med att ni nu separeras från organisationens största näste (Näste 1)?
Den största utmaningen blir att tilldela rätt ansvarspositioner till rätt personer så att nästet kan arbeta så friktionsfritt som möjligt. Med en sådan förutsättning kan vi fokusera på att svetsa samman gruppen och bedriva kvalitativt kamparbete.

Kan du avslöja några framtidplaner för nästet inom det närmsta året?
Det kommer handla mycket om att rekrytera medlemmar av rätt kaliber och samtidigt höja kvaliteten hos det befintliga manskapet. Vidare finns såklart förhoppningar om några utstickande aktioner samt ett högt deltagande på aktiviteter även utanför vårt egna näste.

Om vi höjer ribban ytterligare då, vart står Näste 8 om fem år?
Om fem år hoppas jag att vi har en nästes-lokal och att vi växt så pass mycket att ytterligare en splittring för att bilda ett nytt näste är inom synhåll.

Har du något att säga till alla de nyfikna personer som bor i Örebros, Västmanlands, Södermanlands eller Östergötlands län som ännu inte tagit steget in i ledet?
Vad väntar du på? Det passar sig inte för en nordbo att låta andra människor göra jobbet åt en. Det kommer ingen tid när det blir enkelt att göra sin plikt, däremot är det hög tid att göra den ändå. Bli en del av motståndet och slipp titta på en gubbkärring varje gång du går förbi en spegel!

Avslutningsvis fem snabba som kanske kan skvallra lite om vilken riktning Näste 8 kommer att ta:

Offentligt eller spektakulär aktivitet?
Offentligt.

Vildmarksaktivitet eller kampsportsträning?
Kampsport.

Öppet föredrag eller nischad internutbildning?
Internutbildning.

Aktivistdagarna eller Nordendagarna?
Aktivistdagarna.

1 maj i Ludvika eller Kungälv?
Kungälv.

Ta steget

Med det tackar vi Niklas Yngwe för att han tagit sig tid att besvara frågorna och önskar att Näste 8 skapar sig all lycka och välgång. Bor du inom det område som Näste 8 utgör (eller någon annanstans i Norden för den delen) är det hög tid att skicka in en medlemsansökan och komma med i kampen!


  • Publicerad:
    2019-02-01 10:32