Medlemmarna i det nybildade Näste 8 samlades den 3:e februari till månadsmöte.

Nästet har grundats samtidigt som de nya förändringarna för Motståndsrörelsen trätt i kraft. Målet för dagen var därför främst att dela upp motståndsmännen och kvinnorna i en kampgrupp och en medlemsgrupp, samt att tilldela alla villiga en arbetsuppgift. Vi kan stolt förkunna att uppslutningen var mycket stor och att nästet har allt som krävs för att lyckas väl i kampen för vårt folk.

Medan de enskilda medlemmarna en efter en hade möte med ledningen för nästet för att diskutera sina kompetenser och planer för framtiden höll en kamrat ett föredrag om ”urban exploring”. Föredraget var mycket uppskattat och innehöll flera delar där de närvarande i grupper fick diskutera kring saker.

Som lunch serverades det korv och surkål, vilket gav välbehövlig kraft då det skulle bli en lång dag på grund av mängden av folk som skulle intervjuas av ledningen. Detta gav alla närvarande tid att lära känna många av de tidigare okända ansiktena och folkgemenskapen kändes verkligen av. Näste 8 består av gamla som unga, kvinnor och män från alla klasskikt.

Alla folktrogna har en plats hos oss. Bor du i Näste 8:s verksamhetsområde så tveka inte från att ansöka. Alla har möjlighet att bli en del av vår gemenskap och på något sätt hjälpa till i denna historiska ödeskamp.


  • Publicerad:
    2019-02-05 10:30