NÄSTE 4. Norrlands södra näste har under den gångna helgen samlats för att genomföra nästets första nästesdag. Spännande föredrag blandat med gott umgänge resulterade i en toppendag.

Lördagen den 21 april samlades Näste 4 för att arrangera nästesdagen. Det var den första i sitt slag hos Näste 4. Dagen bestod av sammanlagt fyra föredrag där alla föredragshållarna hade premiär som föredragshållare i politiska sammanhang.

Först ut för dagen var nästets IT-ansvarige Oscar Persson som talade om IT-säkerhet, närmare bestämt kryptering och lösenord. Han inledde med att berätta om olika typer av kryptering och hur dessa fungerar, något som var både intressant och väldigt nytt för flera av deltagarna. Han fortsatte att tala om hur man ska tänka kring lösenordshantering och tog bland annat upp exempel på mindre lyckade lösenord. Fortsättningsvis fick vi höra om mjukvaruprogram och olika webbläsartillägg Persson rekommenderade. Föredraget hölls i ett lugnt tempo och åhörarna tilläts flika in med frågor allt eftersom, vilket var bra då mycket var väldigt nytt för somliga i publiken. Det var förövrigt något som kännetecknade samtliga av dagens föredrag.

Nästa föredrag hölls av en inbjuden jurist under temat ”Juridisk introduktion”. Som ämnet antyder så var det här en snabbkurs i vad man som aktiv i Motståndsrörelsen kan mötas av. Vi fick lära oss om varför vi bör känna till juridiken och vad ”lag” egentligen är. Till exempel förklarades hur specifik lag går före generell lag och om hur domstolen tänker vid otydligheter. Vi fick höra om våra rättigheter. Därefter om olika lagar som vi vanligtvis kan råka ut för, hur man ska tänka kring dessa och avslutningsvis hur ett förhör går till samt hur man ska agera vid ett sådant.

Efter att dagens två första föredrag var slut så var vi nu framme vid lunchen. Lunchen bestod av marinerad skinka med hemmagjord potatissallad, något som uppskattades av samtliga. Anmärkningsvärt är att under pauser och avbrott var ljudnivån tämligen hög av alla samtal som fördes men under en stund när samtliga satt och åt så lades en tystnad över salen och man förstod att samtliga njöt av den goda lunchen.

Nu hade vi kommit fram till dagens tredje föredrag – Radiokommunikation. Peter Holm berättade här om vad det finns för olika typer av radioutrustning och varför vi kan ha nytta av det. Som exempel nämns när vi anordnar större demonstrationer som de nu aktuella 1 maj-demonstrationerna i Ludvika och Boden. Holm berättade vidare om vad det finns för frekvensband, hur dessa används och vi fick se exempel på vad det finns för utrustning på marknaden. Sammanfattningsvis så är det här ett ämne som kanske inte alla tycker är jättespännande men för den som är intresserad av ”prepping” eller rent allmänt tycker om teknik och gillar att ”grotta ned sig” så kan det definitivt rekommenderas.

När vi nu var klara med dagens tre första föredrag så var det dags för Nordfronts chefredaktör Martin Saxlind att tala. Om de tre första föredragen var väldigt informativa så kan vi säga att Saxlinds mer lutade åt att aktivera åhöraren och få denne till att tänka och komma utanför ”boxen”. Hans tema var ”Politiska aktioner”. Vi lärde oss vad en politisk aktion kan vara, vad syftet är och hur agendan kan vara positiv eller negativ. Vi fick exempel på lyckade aktioner, till exempel den nyligen genomförda aktionen mot USA:s ambassad i Stockholm och vad som gjorde den bra. Som ett sista moment lämnade Saxlind över till åhörarna som delades upp i mindre grupper för att lösa tre stycken uppgifter. En av uppgifterna var att komma på tre bra politiska aktioner som andra grupper än Motståndsrörelsen utfört och vad som gjorde dem bra.

Efter en dag fylld med föredrag och god mat så började vi nu närma oss slutet. Som fika efter det sista föredraget bjöds vi på två vackra tårtor som vi tyvärr inte kan visa i sin helhet i demokratin Sverige. Efter en stunds fika reste sig nästeschef Ingemar Westerbring för att tacka deltagare och föredragshållare och avsluta med att betona vikten av att alltid hålla huvudet högt. Motgångar kommer men det gäller att gå stärkt ur dessa.

Vi kan med facit i hand konstatera att kampen fortsätter i södra Norrland och att nästet fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Efter fyra intressanta och lärorika föredrag så gick vi alla hem med en bredare kunskapsbank. Nu lyfter vi blickarna framåt mot nästa större händelse vilken är 1 maj. Än finns det tid till att anmäla sig för samåkning så hör av dig snarast!


  • Publicerad:
    2018-04-24 22:00