MEDIA. Den anrika tidskriften National Geographics judiska chefredaktör påstår i en artikel att tidskriften tidigare varit rasistisk. Samtidigt hävdar hon att raser inte existerar, då de är sociala konstruktioner i likhet med kön.

Den judiska journalisten Susan Goldberg tog över som chefredaktör för tidskriften National Geographic år 2014. Tre år senare, i januari 2017, började tidskriften skriva om könsfrågor under temat ”Gender revolution” – något som ledde till att Goldberg nästan vann Pulitzer-priset. Washingtonian magazine har också beskrivit Goldberg som en av Washingtons mäktigaste kvinnor.

Nu har National Geographic i sitt aprilnummer beslutat sig för att ägna sig åt rasfrågan, där man i en artikel redan i ingressen slår fast att raser inte existerar. För nyhetsbyrån AP beklagar sig Goldberg över att tidskriften år 1916 beskrev aboriginer som världens mest IQ-fattiga folkslag. Detta trots att det finns nutida vetenskapliga studier som tycks bekräfta de gamla ”fördomarna”, såsom ”IQ and Global Inequality” av Richard Lynn och Tatu Vanhanen.

Vidare ondgör sig Goldberg över att National Geographics fotografer har tagit bilder av olika folk i deras traditionella kläder, då dessa kan uppfattas som primitiva.

I slutet av artikeln konstaterar Goldberg att ”inom två år, för första gången i USA:s historia, kommer mindre än hälften av landets barn att vara vita”. Hon förklarar dock inte på vilket vis det är relevant att konstatera det, med tanke på att raser enligt henne inte existerar.

Källor:
The Most Powerful Women in Washington
Why We’re Devoting an Entire Issue of National Geographic to Race
For Decades, Our Coverage Was Racist. To Rise Above Our Past, We Must Acknowledge It


  • Publicerad:
    2018-03-15 08:00