KRÖNIKA. Vilken värld vill vi nationalsocialister egentligen ha? Gästskribenten Trond Helgeland skriver här om sin vision och jämför den med hur dagens samhälle ser ut.

Tyr-wanderer-1

Detta är en vision av framtiden som kanske hos er kan skapa en ökad motivation att kämpa. Vissa kommer som vanligt att förstå utan att något skrivs, men andra kanske behöver få det förklarat, även om de flesta djupt nere leds av samma känsla. Detta gäller även våra ”fiender”, som i de flesta fall inte söker göra annat än att göra världen bättre, men på grund av okunskap och hjärnförorening inte förmår tänka klart och därför handlar felaktigt. Genom att informera dem så kanske man sår ett frö. Deras nära och kära tvingas också leva i mångkulturen, och därför kanske något händer som också kan få dem att inse att deras metoder inte leder till något gott, utan att de måste reformera sig själva och bli nationalsocialister.

Vad är då målet? Det jag här vill måla upp börjar med en förändrad stadsbild. I denna framtid finns det inga skokartongsliknande miljonprojekt kvar, de har alla jämnats med marken och har fått lämna plats för skönheten; det ljusa, vackra, öppna, rymliga, praktiska och det beständiga.

Man ser gifta unga par överallt, där de svämmar ut i parker och gröna allmänningar för att i juli månads kvällssol låta sina barn leka, medan de vuxna socialiserar på sitt sätt. Folk har ställt ut långbord och är i full färd med att grilla kött och ställa fram tillbehören. I det lilla samhället har man tidigare under veckan ägnat sig åt jakt – en av våra stora nationalsporter – och denna kväll råder det feststämning.

Luften är ren och ingenstans ser man några spår av själsligt, fysiskt eller estetiskt förfall. Man umgås naturligt med vänner och grannar, och barnen springer fria i vetskap om att de är både trygga och älskade. Det finns ingen rädsla för ”kulturberikning”, galningar eller pedofiler. Inte bara i vita enklaver med skyhöga bostadspriser, utan överallt – hela samhället är tryggt.

För att skapa en kontrast till detta så bör man ta upp vad vi inte ser i den här bilden: vi ser inte hur hundratusentals rökande ensamstående mammor i miljonprojektet sitter ensamma i sina kök och dricker lådvin för tredje gången samma vecka och bittert intalar sig själva att de är lyckliga, medan de försöker ignorera sitt enda barns skrik på uppmärksamhet som hon inte orkar ge det. Ej heller ser man arbetslösa, kriminella och knarkande människor som av omständigheterna ratats som skämd frukt bara för att de inte fick plats i den cirkus vi lever i nuförtiden. Vi ser inte hur girighet, falskhet och själviskhet omfamnas som de främsta av mänskliga dygder; med krämaren, playern, gangstern och hasardspelaren som de främsta bland ”förebilder”.

TysklandRoeder_06

Vi ser inte psykiskt sjuka som dräller omkring bland barnen. Men framförallt: barnen är vita och alla människor i bilden är vita. Inga rasfrämlingar finns i sikte, utan de bor i sina hemländer nu sedan sionisterna har krossats och inte förstör för någon längre. Deras hårfärger och ögonfärger varierar i vår ras naturliga mångfald, men alla är av samma folk. I visionen känner de heller ingen som helst kollektiv skuld för att de är vita och normala: de älskar det och ingen ska någonsin ta den känslan ifrån dem igen!

Om vi lämnar det lilla samhället och blickar ut över det land som nu har skapats så ser vi ett blomstrande folk. Luften är ren, maten fri från gifter, sinnet fritt och ärligt såsom vår nordiska natur dikterar. Aldrig mer ska människor känna sig som bara individer och konsumenter utan rötter, vars enda uppgift i livet är att slava. Alla är en del av någonting större, och de vet om det. Kulturmarxismen är sedan årtionden besegrad och förjagad tillsammans med dess skapare.

1898123_361439560661360_375216566_nVåra svenska barn växer i visionen upp med sunda värderingar, tron på någonting större än dem själva, och samtidigt en obändig tro på den egna förmågan. I den här framtiden har man en hälsosam självrespekt och kärlek till det egna. De vet att de i denna värld kan växa upp för att bli allt de någonsin kunnat drömma om, bara de agerar och gör sig själva bättre. Vägen till denna självförbättring och sundhet kommer att vara mer självklar än idag, för här finns det som sagt ingen förledande kulturmarxism.

Våra skolor för barn styrs av förnuft, sundhet, entusiasm och kreativitet. Barnen har utrymme för att vara just barn, men de växer samtidigt upp och utvecklas till riktiga män och kvinnor genom att de får lära sig från verkliga förebilder. Borta är de dagar när barn växer upp till att bli några sorts förväxta Beavis & Butthead-figurer med hiphopkläder och bakåtvända kepsar. De lär sig alla att bli allt de kan bli genom att följa sina vuxna exempel i skola, ungdomsorganisationer, i litteraturen och på film. På många sätt har dessa, våra unga framtidshopp, en chans att bli så mycket bättre än vi någonsin var, då de har en chans att växa upp fria från det kulturmarxistiska, svenskfientliga och anti-vita giftet. I denna värld finns det inga droger, pornografi, feminism, kommunism, materialism, bankslaveri, skeva ideal, klasskrig, vit skuld, pacifism, subkulturer eller fattigdom.

Det är en värld vari det inte längre finns något ultimat hot för vår existens. Vår överlevnad är i denna tid självklar, vår lycka gjord och vår framtid ljusare än tusen solar; vars världar vi nu i alla fall kan hoppas på att en gång besöka, då den vite mannens skaparkraft än en gång får verka i världen, otyglad av sionistiskt förtryck!

I denna vår värld tas hela folkets förmågor omhand, alla värderas och vårdas till sin fulla potential. Vare sig du är intellektuellt lagd eller ämnad åt att skapa eller vårda med dina händer så kommer ditt arbete att värderas högt. I ett samhälle behövs alla; från landets ledare till muraren, bonden, städaren, doktorn och undersköterskan – alla uppfyller i vårt samhälle fullständigt vitala uppgifter.

Individer som genom sitt intellekt kan tjäna landet ska snarare ha studielön än att bli bestraffade för att de vill föra utvecklingen framåt. Dessa individer är vår nations och vår ras dörr till framtiden där de går varje morgon till sina studier, skolor eller laboratorier med vetskapen om att de gör världen till en bättre plats. De som arbetar ger dem möjligheten till detta, så det sker i en naturlig symbios – något som man numera förstår, när det inte bara handlar om en själv och hedonism. Numera behöver man heller inte studera på universitet för att bli något, man kan lära sig medan man arbetar.

Förutom möjligheter, rättigheter och privilegier ska även varje man och kvinna, utan undantag, ha plikter gentemot sitt folk och sin nation. Alla bör efter avslutad grundskola på något vis tjäna nationen i en militär eller civil kapacitet, och därigenom dra ett viktigt strå till stacken. Detta bör kunna ske inom så gott som vilket område som helst, så länge det sker där personen är bäst lämpad. Män måste göra värnplikt, som det var förr i tiden. I dag är detta avskaffat, och om man numera vill bli soldat på heltid så innebär det att man måste ner och begå våldsbrott mot fattiga civilbefolkningar i alla världens hörn för Israels och USA:s räkning.

Förutom de som aktivt ingår i krigsmakten bör vi ha världens mest välbeväpnade civilbefolkning – att ta ifrån dem deras vapen ska vara lika lagvidrigt och otänkbart som att ta ifrån dem kläder, mat eller tak över huvudet. Yttrandefrihet är heller ingenting som ett nationalsocialistiskt samhälle behöver frukta, då vi står för sanning, stolthet och vår ultimata framgång. Vårt samhälle måste vara uppbyggt efter de riktlinjer som Adolf Hitler gav världen, och detta skall rotas så djup in i folksjälen att det är lika självklart att arbeta för folkets väl som att solen går upp i öster.

Arbetslöshet existerar överhuvudtaget inte längre, då våra nationella arbetslag alltjämt sätts in varhelst de behövs: för att bygga infrastruktur i form av vägar, hamnar, järnvägar, dammar och inte minst inom jordbruket. Efter nationell tjänst kan man gå i lära eller utbildas inom det yrke där man vill tjänstgöra och där man behövs. Ingen är fattig, även om skillnader naturligtvis existerar mellan de verkligt framgångsrika och de som väljer det ordinära livet.

1157526_169836246533521_1227596043_nVi får aldrig glömma vad det är vi söker vinna genom vår kamp. Det vi står för är det rena, det ädla och det sunda. Vi står för framtiden, till skillnad från de mörkrets krafter som endast söker vår förintelse. Det vi vill göra är att bygga någonting vars like aldrig har skådats! Den nationalsocialistiska visionen om framtiden är det vackraste som finns, och det är upp till oss att bygga denna värld tillsammans.

Det är just det vi måste komma ihåg, varenda dag i våra liv, oavsett hur mörkt läget är. Vi är skapare av framtiden, inte bara någon sorts förstörare av den rådande ordningen, som någon simpel libertarian eller anarkist. Vi river inte för att det inte ska finnas någonting, vi tänker bygga någonting enormt, vackert och evigt. Kan du tänka dig en värld där du knappast behöver låsa dörren om natten, där dina barn har alla möjligheter att utvecklas, där ni själva verkligen känner er som en del av någonting större – någonting så vackert som den folkgemenskap vi eftersträvar?

När vi tänker på framtiden och nationalism, så måste det frambringa en vision av skönhet, välmående, barns skratt, sunt leverne, lyckliga familjer, enighet och styrka. Varför ska det onda få söndra, segra och härska när det finns en möjlighet till en sådan framtid? Låt inte deras fientlighet och destruktivitet stoppa dig. Engagera dig för din egen och dina barns och det Nordiska folkets framtid!

Av: Trond Helgeland


  • Publicerad:
    2014-03-19 23:59