GIRIGHET. Israel vill nu ha mer pengar av USA för att finansiera sin försvarsmakt.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, önskar nu 45 miljarder dollar i amerikanskt militärt bistånd till Israel.

Pengarna skulle betalas ut under perioden 2017 till 2030 vilket innebär att USA skulle ge Israel 4,1 miljarder dollar om året, vilket är en ökning med 10 procent från det nuvarande militära biståndet. Det nuvarande amerikanska biståndsprogrammet för Israel uppgår just nu till 3,1 miljarder dollar om året, en ökning från det ursprungliga 2,4 miljarder från år 2007 till år 2017.

Netanyahu-administrationen förhandlar just nu med amerikanska tjänstemän om det tänkta trettonåriga militära programmet och dess bistånd på 45 miljarder dollar.

Det militära stödpaketet innefattar inte den årliga finansieringen av antimissilsystem som utvecklas av USA och Israel, utan det samarbetet där USA också hjälper till ekonomiskt sker separat.

En stor del av det amerikanska biståndet anses med stor sannolikhet hamna i händer på amerikanska försvarsindustrier.

Begäran om en ökning av det militära biståndet påstås återspegla den kapprustningen i världen och då särskilt i Mellanöstern, där arabiska länder sägs ha utvecklat eller köpt sofistikerade vapen som kan hota Israel. Howard Kohr, verkställande direktör för American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), uppskattar att Israel kan behöva spendera 160 miljarder dollar på sitt försvar det kommande årtiondet, enligt Defense News.

Källa:
Netanyahu Wants US $45 Billion in US Military Aid by 2028


  • Publicerad:
    2015-05-29 15:25