MÅNGKULTUREN. Polisens underrättelseverksamhet inom NOA har kartlagt olika kriminella nätverk i landet. Det största hotet utgörs enligt chefen Linda H Staaf av invandrade klaner som nu hotar den svenska ”demokratin”.

Linda H Staaf, chef vid NOA. Skärmbild: Youtube.

Polisens underrättelseverksamhet inom Nationella operativa avdelningen (NOA) har kartlagt våldsamma nätverk som de menar hotar den svenska ”demokratin”, rapporterar SVT Nyheter. Man har lyckats ringa in 3 000 personer som är kopplade till de olika nätverken.

Största hotet utgör så kallade ”släktbaserade nätverk”. Enligt biträdande rikspolischefen Mats Löfving finns ett 40-tal klaner som kommit till Sverige enkom med syftet att begå brott och att infiltrera näringsliv och politik.

— De strävar efter att bygga upp ett parallellt samhälle med ett parallellt rättssystem där lojaliteten och makten ligger hos familjen istället för hos staten, säger Linda H Staaf, chef för polisens underrättelseverksamhet inom NOA, till SVT.

Det finns enligt NOA tre typer av kriminella nätverk:

— Dels handlar det om löst sammansatta nätverk, huvudsakligen i utsatta områden. Dels handlar det om kriminella organisationer, till exempel traditionella mc-gäng och så pratar vi om släktbaserade nätverk, säger Staaf till SVT.

De 3 000 personer som kartlagts har enligt polisen olika funktioner och kan i grova drag indelas i tre olika hierarkier. Högst upp finns runt 600 individer som styr och bland annat kan ge order om mord. I mellanskiktet finns omkring 1 800 individer som utför de olika uppgifterna och längst ner runt 600 unga som är på väg in i de olika kriminella nätverken.

— De finns spridda över hela landet, ungefär som resten av befolkningen är fördelad, säger Staaf till SVT.

De kriminella klanerna är de som utgör det största hotet mot det ”demokratiska” samhällssystemet.

— De strävar efter att bygga upp ett parallellt samhälle med ett parallellt rättssystem där lojaliteten och makten ligger hos familjen istället för hos staten, säger Staaf till SVT.

Som exempel på de kriminella klanernas makt kan nämnas de vägspärrar som i augusti sattes upp i Angered där fordon stoppades och kontrollerades. Klaner har även sin hand med i narkotikahandel, utpressning och korruption eller har satt i system att lura det svenska välfärdssystemet.

Det kan även handla om att klanerna tar sig in i domstolar, myndigheter och kommunstyrelser för att därigenom kunna styra och skaffa fördelar för släkten. Det finns även farhågor om att invandrade kriminella klaner redan infiltrerat den högsta politiska makten i Sverige .

— Ur ett systemhotande perspektiv är det mycket, mycket allvarligt, sammanfattar Staaf till SVT.


  • Publicerad:
    2020-09-12 12:25