RÄTTSVÄSENDET En tillförordnad chef på Noa har även suttit som nämndeman i cirka 80 rättsfall. Personen har bland annat dömt i fall som är relaterade till den pågående brottsvågen i Stockholm.

En tillförordnad chef på Polisens nationella operativa avdelning (Noa) har avslöjats vara aktiv som nämndeman i Södertörns tingsrätt. Evin Sarac, som innehar denna befattning, har också nominerats till nämndeman av Socialdemokraterna i Stockholms stad. Sarac har varit anställd på Noas underrättelseenhet sedan sommaren 2020 och utsågs till tillförordnad kanslichef på samma enhet förra hösten.

Evin Sarac ska ha agerat nämndeman i över åttio rättsfall, varav flera involverar individer med kopplingar till kriminella gäng och nätverk. En specifik händelse där Sarac deltog som nämndeman var ett vapenbrottsmål relaterat till den pågående våldsvågen i Stockholm. I detta fall friades två unga personer från anklagelser om grovt vapenbrott, men dömdes för grovt vapenbrott baserat på närvaron av en hemmagjord pistol.

Advokaterna som företrädde de åtalade i vapenbrottsmålet uttrycker oro över att en Noa-chef har varit involverad som nämndeman i ärendet. De anser att detta inte är förenligt med principerna för en rättssäker stat och att allmänhetens förtroende för domstolarnas opartiskhet kan påverkas. Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, betonar vikten av att undvika påverkan och säkerställa rättssäkerheten, särskilt med tanke på den högspända situationen kring våldet från kriminella gäng.

Vid en intervju förklarar Evin Sarac att hennes arbete på Noas underrättelseenhet främst innebär administrativa uppgifter och att hon inte är aktiv som operativ polis. Hon ser ingen konflikt mellan sin roll som nämndeman och sitt arbete på Noa. Sarac förstår att det kan finnas oro hos de åtalade, men hon betonar att hon personligen inte har låtit sin befattning på Noa påverka hennes omdöme som nämndeman.

Under en intervju med Expressen hävdar Sarac att hon endast sitter i endagsmål och att hon inte varit med i några ärenden gällande djupare eller allvarligare kriminalitet. När Expressen då tar upp vapenbrottsmålet med koppling till gängkriminaliteten, väljer hon att avbryta intervjun. Hon skriver sedan ett mejl där hon skriver att det är domstolen som fördelar målen till henne.

Den som vill bli nämndeman ska fylla i en blankett där man intygar att man inte är polis, detta omfattar dock inte civilanställda hos polisen, enligt Eva-Lena Norgren, lagman och myndighetschef på Södertörns tingsrätt.

— Jag ser inte att det finns någon laglig grund att komma fram till att personen i fråga är obehörig på grund av sitt yrke. Sedan kommer man alltid tillbaka till att det självklart kan finnas situationer där det är olämpligt att man sitter med och dömer. Där har man också som domare ett eget ansvar att göra den prövningen, om man anser att man är jävig eller inte, säger Norgren.