MÅNGKULTUREN. Nivåerna på utbetalda försörjningsstöd i Nordanstig blir allt mer påfrestande.

Allt fler människor som behöver försörjningsstöd flyttar till Nordanstig i Gävleborg, rapporterar SVT.

Detta har blivit ett problem för Nordanstig kommun. De har länge arbetat för att minska de kommunala utgifterna för försörjningsstöd – eller socialbidrag som det tidigare hette.

Problemet beror på en ökad inflyttning till kommunen, bland vilka en allt större andel söker försörjningsstöd. Detta leder också till en brist på arbeten, utbildningar och praktikplatser som tidigare i vissa fall har kunnat vara vägar bort från det mest uppenbara bidragsberoendet hos kommuninvånarna.

Enligt Carina Ohlsson (C) som är ordförande i sociala myndighetsnämnden i Nordanstigs kommun gör också coronakrisen att det finns färre jobb och utbildningar än normalt.

— Man hamnar i limbo därför att man har ingen egen försörjning. Har man barn så hamnar barnen i barnfattigdom, för försörjningsstöd är ju inte någon långsiktig lösning, säger Ohlsson till SVT.

Hon menar också att ett problem är att vissa fastighetsägare tillåter personer att hyra bostad trots att de endast lever på försörjningsstöd.

Detta är ett sätt för fastighetsägare på mindre orter att få tomma lägenheter uthyrda, och som kommunen i slutändan måste betala för.

Hans Jensevik som tidigare har varit företagsledare och delägare i Svensk Kommunrating har upprepade gånger informerat om det kommunala utjämningssystemets verkningar på kommunerna.

Det är en missuppfattning att kommuner har egna kommunala skattebaser som speglar invånarnas inkomster. Alla kommunala beskattningsbara inkomster samlas i en bidragspåse i riksdagen och delas ut till kommunerna per invånare. Så per invånare räknat är alla kommuner lika fattiga eller rika. Det är skattesatserna och förmågan att driva verksamhet kostnadseffektivt som skiljer kommunerna åt.

2019 var de största bidragstagarna från det kommunala utjämningssystemet rasfrämlingsstäderna Malmö, Göteborg, Norrköping, Södertälje, Eskilstuna och Botkyrka.

Jensevik har även förklarat situationen i en intervju med Swebbtv:


  • Publicerad:
    2020-10-02 11:30