NORDFRONT. Gammelmedia och vänsterextremister har den senaste veckan spridit Fake news angående ett beslut från Patent- och registreringsverket.

Flertalet tidningar, även internationellt, har gjort en stor nyhet kring att Nordiska motståndsrörelsen skulle ha förlorat en patentstrid om namnet och varumärket Nordfront. Den ena artikeln är mer felaktig och förvirrad än den andra och den bild som målas upp som många nu verkar tro på är att bland annat att det nu måste ändras namn på denna sida och att all propaganda som tryckts med adressen till denna sida måste kasseras, inklusive de nya Nordfront i pappersformat.

Det hela rör sig om Fake news. Vad som gäller är att Patent- och registreringsverket (PRV) delvis gett det tyska logistik-företaget Nordfrost rätt när dessa menat att Nordfronts namn och varumärke är för likt deras. I praktiken kommer detta beslut dock inte innebära några som helst förändringar för Nordfronts eller Nordiska motståndsrörelsens verksamhet då förbudet endast innefattar kommersiell annonsering och reklam som riktas till tredje part.

Att trycka och sprida propaganda eller en nyhetstidning med namnet Nordfront eller adressen nordfront.se kommer alltså även fortsättningsvis att vara fullt legalt. Att trycka kläder och andra produkter med namnet Nordfront på kommer inte heller det i fortsättningen att innebära några problem. Det enda förbudet riktar sig mot är exempelvis om Motståndsrörelsens nätbutik Nordfront förlag, som har ett kommersiellt syfte, skulle vilja annonsera i media eller på annat vis sprida reklam som uppmuntrar människor att handla i butiken och där använder namnet Nordfront.

PRV:s beslut kommer således inte på något vis att påverka Motståndsrörelsens verksamhet och nyheten är därför en ickenyhet.

När Nordfront ringde PRV för att få klarhet kring varför media spridit en så missvisande bild beklagar de sig:

– Jag förstår inte hur det kunnat bli så fel och hur media kunnat missuppfatta så mycket. Det är massvis med journalister som ringt hit gällande detta och vi har sagt samma sak till de allihopa, att detta beslut enbart innefattar kommersiell reklam till tredje part och inte kommer att påverka möjligheten att sprida politisk information i namnet.

Nordfront har även varit i kontakt med Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg och frågat vad han tänker om det hela.

– Detta är bara ett i raden av fall där vi kan se vilka vidriga asgamar gammelmedia består av. De tar en ickenyhet och blåser upp den till extrema proportioner, kryddar med lögner och vips så tycker de att de har världens scoop. Detta ärende hade aldrig fått någon spridning över huvud taget om det inte funnits en solklar vilja kring att ta varje chans att försöka skada oss.

Hur kommer PRV:s beslut att påverka organisationens verksamhet i framtiden?

– Inte överhuvud taget. Vi kommer antagligen inte ens att överklaga beslutet då det verkligen inte bekommer oss alls, säger Simon Lindberg.


  • Publicerad:
    2017-07-14 13:02