NORDFRONT. Martin Saxlind skriver här om Motståndsrörelsen.se och vad den nya hemsidan innebär för Nordfronts verksamhet.

Igår lanserades Motståndsrörelsen.se, en ny hemsida för allt som rör Nordiska motståndsrörelsen. Vad innebär detta för Nordfront?

Motståndsrörelsen.se har tagit över många funktioner från Nordfront som hanteringen av kamprapporter och medlemsansökningar. Den nya sidan kommer också stå för den heltäckande rapportering om Motståndsrörelsens verksamhet som Nordfront tidigare har stått för. Ledarperspektiv och Mer än ord kommer inte heller fortsätta att publiceras på Nordfront, de hittas från och med nu på Motståndsrörelsen.se och Nordisk Radio.

Nordfront kommer fortfarande att rapportera om Motståndsrörelsens aktivism och större nyheter om organisationen, men det kommer vara mer ur ett journalistiskt perspektiv där vi lyfter fram de saker vi anser har störst nyhetsvärde.

Syftet med den här omstruktureringen från Nordfronts sida är att vi inte längre ska vara ett partiorgan. Vi rör oss öppet mot målet att bli en helt fristående tidning, vilket varit planerat en längre tid. Det här innebär inte att det skett någon brytning med Motståndsrörelsen, utan bara att Nordfront kommer bli en egen entitet.

Vi kan vara ärliga med att de flesta av oss som arbetar med Nordfront är medlemmar i Motståndsrörelsen och att det förmodligen kommer se ut så under överskådlig tid. Vi hoppas dock med denna förändring att fler fristående skribenter ska känna sig bekväma med att skriva för Nordfront. Sedan länge har vi haft enstaka medarbetare och många gästskribenter som inte varit aktiva i Motståndsrörelsen och det har fungerat bra. Vissa individer passar bättre in på en tidningsredaktion än i en kamporganisation eller ett politiskt parti och det är den typen av människor vi vill knyta till oss och arbeta mer med, oberoende av deras organisationstillhörighet.

Bortsett från den organisatoriska förändringen innebär lanseringen av Motståndsrörelsen.se att innehållet på Nordfront kan förbättras. Genom att skala bort delar av innehållet på vår hemsida kan vi fokusera mer på vår egentliga basverksamhet; att förmedla viktiga nyheter och analyser till våra läsare samt inspirera till motstånd mot folkutbytet.

Ur Nordiska motståndsrörelsens perspektiv är syftet med den nya hemsidan att låta oss presentera organisationen och dess verksamhet på ett så bra sätt som möjligt, vilket jag är övertygad om att den nya hemsidan kommer att göra. Motståndsrörelsen.se är i nuläget de facto en mer modern och grafiskt tilltalande hemsida än vad Nordfront är.

Bortsett från det ni redan nu kan se kommer det förmodligen inte ske några andra mer radikala förändringar den närmaste tiden. Vi kommer putsa bort eventuella buggar och andra fel som upptäcks på Motståndsrörelsen.se och en del artiklar som flyttats över till organisationshemsidan kommer kanske tas bort från Nordfront.

Det kommer också vara en hel del internt arbete med nya rutiner för de båda hemsidornas respektive redaktioner. Nordfront har också länge dragits med vissa juridiska och byråkratiska problem som måste lösas. Slutligen behöver hemsidan en ny design som vi ska börja arbeta med inom kort. När allt detta är löst kommer vi kunna blicka utåt igen med all vår energi och helhjärtat ägna oss åt att väcka folket!


  • Publicerad:
    2020-03-30 13:30