NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Den 9 juli beslutade Valmyndigheten att godkänna Nordiska motståndsrörelsens anmälan om registrering av partibeteckning. Processen är dock inte över och har inte varit helt problemfri.

Den 2 oktober förra året offentliggjorde vi att Nordiska motståndsrörelsen skulle bilda en parlamentarisk gren och den 9 oktober startade vi en namninsamling som första steg för att registrera partiet.

Namninsamlingen var avklarad i februari 2015 och namnunderskrifterna visades för en Notarius publicus som sedan intygade detta. Därefter skickade vi in en anmälan till Valmyndigheten den 14 april i år.

Ett parti kan visserligen ställa upp i val utan att registrera sin partibeteckning, men en registrering av partibeteckning innebär att partinamnet skyddas i hela riket så att ingen annan kan använda namnet i samma val.

Den mot nationella fientliga Juridikfronten (som ligger bakom åtskilliga underliga juridiska tvister och anmälningar mot nationella) hade redan den 16 oktober 2014 skickat in en erinran till Valmyndigheten där man uppmanade myndigheten att avslå vår kommande anmälan om registrering av partibeteckning. När vi väl hade skickat in vår ansökan kontaktade Juridikfronten återigen Valmyndigheten och hänvisade till sin föregående skrivelse.

Juridikfronten menade bland annat att vi inte var en rättskapabel förening och att vi hade brutit mot reglerna eftersom vi, enligt dem, inte hade haft partinamnet skrivet på de blanketter som användes för att samla underskrifter och menade att vi ”missbrukade” vallagen.

I slutet av april bad därför Valmyndigheten oss om ett yttrande angående detta och jag skickade därför en redogörelse för vår syn på saken.

Den 21 maj skickade Juridikfronten ytterligare en skrivelse till Valmyndigheten där man hade släppt delen om huruvida vi var rättskapabla eller ej och lade istället tonvikten på vårt påstådda förfarande med underskrifterna. Man menade bland annat att intyget från Notarius publicus inte borde godkännas som grund för registreringen och uppmanade återigen Valmyndigheten att avslå vår anmälan.

Trots Juridikfrontens obstruktionsförsök kom Valmyndigheten fram till att vi uppfyllde villkoren och tog den 9 juli beslutet att registrera Nordiska motståndsrörelsen för val till riksdagen. Juridikfronten gav sig dock inte utan skickade in ytterligare en skrivelse där man menade att Valmyndighetens beslut borde omprövas eller att beteckningen återkallas.

Tyvärr innebär inte Valmyndighetens beslut att processen nu är avklarad. Ett Linköpingsbaserat kommunparti med det udda latinska namnet ”Spiritvs nerosis” har överklagat Valmyndighetens beslut vilket innebär att saken nu ska behandlas av Valprövningsnämnden i riksdagen. Hur lång tid detta tar och hur utfallet blir, är svårt att sia om. Det spelar dock mindre roll i det stora hela.

Det finns givetvis en hel del att skriva om Juridikfronten och om hela denna process, men jag vill inte tråka ut er. Utan att gå in på massa detaljer kan det i alla fall nämnas att det juridiska språkbruket i överklagan från partiet Spiritvs nerosis är påfallande likt det som förekommit i skrivelserna från Juridikfronten. Det är därför inte särskilt långsökt att anta att det är samma person(er) som har författat det, vare sig det är undertecknat med Martin Tunström, K. Boman eller något annat.

Oavsett vad som händer framöver i den här processen eller hur lång tid det tar, så kommer vi att lansera den parlamentariska grenen, offentliggöra partiprogram och en hel del annat på Nordendagarna. Nordendagarna kommer att hållas någonstans i mellersta Sverige 5-6 september. Mer information om detta kommer.


  • Publicerad:
    2015-07-15 10:40