1 MAJ. Under dagen höll Nordiska motståndsrörelsens riksledning en radiosändning med anledning av den nordiska arbetarens högtidsdag. Under sändning spelades tre 1 maj-tal upp som nu har publicerats separat.

Nordiska motståndsrörelsens talare under 1 maj: Jimmy Thunlind, Simon Lindberg och Vera Oredsson. Kollage: Motståndsrörelsen.se.

Det var i mars som Nordiska motståndsrörelsens riksledning under en folkkonferens meddelade att den planerade 1-majdemonstrationen i Uppsala skjuts upp med anledning av coronapandemin.

Som ett alternativt 1 maj-firande livesände Robert Eklund, Pär Öberg och Fredrik Vejdeland från Motståndsrörelsens riksledning under dagen en 1-maj special på Motståndsrörelsen.se. Under sändningen spelade man upp 1 maj tal av Tredje riket-veteranen Vera Oredsson, nästeschefen Jimmy Thunlind och Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg.

Nu har man också publicerat talen separat så att alla som vill ska kunna höra dem igen.

Lyssna på Nordiska motståndsrörelsens 1 maj-tal på Motståndsrörelsen.se.


  • Publicerad:
    2020-05-01 18:20