Dagens datum 4 mars: Denna dag 1922 visas i Tyskland den första vampyrfilmen, Nosferatu. Denna skräckfilmsklassiker har anklagats för att innehålla antisemitiska stereotyper.

nosferatu

Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (Nosferatu – en symfoni i skräck) är en tysk expressionistisk stumfilm från 1922. Det är vampyrfilmernas urfader och en av de första skräckfilmerna.

Filmens regissör, F. W. Murnau, hade velat filmatisera Bram Stokers skräckroman Dracula från 1897, men fick inte rättigheterna till romanen. Murnau gick trots detta vidare med filmen men gjorde mindre förändringar från boken. Bland annat ändrades karaktärernas namn, Greve Dracula blev istället Greve Orlok som i sin tur gick under namnet ”Nosferatu” (”smittspridare).

Kort efter att filmen släppts stämdes produktionsbolaget för upphovsrättsbrott av Bram Stokers änka. Florence Stoker vann tvisten, produktionsbolaget gick bankrutt och rätten beordrade att samtliga exemplar av Nosferatu skulle förstöras. Men ett antal kopior hade redan distribuerats i världen och Nosferatu överlevde.

Även om Greve Orlok baseras på Bram Stokers Greve Dracula finns det betydande skillnader. Det finns framförallt inget romantiskt kring Orloks öde och han saknar den aristokratiska charm som Stoker ger Dracula (som för övrigt också anklagats för antisemitism) i sin roman. Greve Orlok är ren skräck, en mörk kadaverliknande gnagarvampyr som åtföljs av råttor och sprider pest i den tyska staden Wisborg.

CREEPIN

De karaktärsdrag som Orlok får i filmen, i kombination med tidsperioden och platsen (1920-talets Tyskland), har lett till mängder av anklagelser om antisemitism. Många artiklar, uppsatser och till och med böcker berör detta tema. Även om det inte finns några belägg för att Murnau var antisemit, anses Nosferatu förmedla, medvetet eller undermedvetet, de judiska stereotyper som vid denna tid var vanliga i Tyskland.

Förutom hävdade fysiska likheter finns många andra antisemitiska föreställningar som skulle kunna stämma in på Nosferatu. Att han är en spridare av pest går att härleda historiskt då man under medeltiden, särskilt i Tyskland, anklagade judar för just detta. Nosferatu anses av en del recensenter även representera den andre, främlingen, som är internationell och kommer från öst för att hemsöka väst. Judar som blodsugare förekom inte helt sällan som tema i den tyska tidningen Der Stürmer och Nosferatus förhållande till den ariska kvinnan ”Mina” skulle kunna vara hämtad från romanen och filmen Jud Süss. I det nationalsocialistiska Tyskland fanns dock andra ledande personer som förkastade dessa grova stereotyper.

Källor:
Nosferatu as 20th Century German Zeitgeist
The Anti-Semitic Vampirism of ”Nosferatu”
Nosferatu at 90: The Jew as Vampire

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-03-04.


  • Publicerad:
    2019-03-04 00:20