Tidigare under veckan besökte den socialdemokratiska finansministern Magdalena Andersson stadshuset i Kungälvs kommun. Visitens syfte var att hålla ett föredrag på temat ”Sverige, utanförskapet och framtiden”. Nordiska motståndsrörelsen var naturligtvis på plats såväl inne i lokalen som på utsidan.

Magdalena Andersson är en av många tvivelaktiga karaktärer som för närvarande titulerar sig som minister. Med henne som finansminister har man flyttat många miljarder från exempelvis sjukförsäkring för att istället kunna bekosta främlingsinvasionen. För att sedan bekosta det som man skurit ner på till förmån för massinvandring har man istället belånat Sverige genom lån från (((internationella långivare))). Hon har även under sin ministertid fått motta misstroendevotum samt kallat Sverigedemokraterna för ett ”nyfascistiskt parti”, vilket är ett klart ”ny-arnstadskt” beteende.

Finansministerns besök var uppdelat i två olika segment. Den första delen bestod i ett möte med företrädare för kommunen, diverse lokala organisationer och samhällsaktörer. Den senare delen var ett föredrag för allmänheten där finansministern pratade om arbete och om klyftor i samhället. För ovanlighetens skull hade tid avsatts för att låta allmänheten ställa frågor, vilket är ovanligt när det gäller förbrytarpolitiker som hyser ett stort folkförakt.

Föredraget som sådant var inte intressant nog för att referera på Nordfront, men vissa av de frågor som ställdes var desto mer intressanta. En frågeställare ifrågasatte exempelvis om regeringens inflytande över ekonomin faktiskt existerar eller om de enbart rättar sig efter storfinansen. ”Har regeringen någonting att säga till om eller upprätthålla systemet oavsett hur det ser ut?” . I ett svävande svar fastslogs att viss makt ligger hos staten, viss makt hos kommuner och landsting – och en hel del hos företag. När frågeställaren bad om ytterligare precisering så slutade det hela med att finansministern övergick i att tala om självklarheter som att ”allting är föränderligt”.

En annan frågeställare var nyfiken på att höra om det stämde att finansministern var inbjuden till det stundande mötet med Bilderberggruppen, och om hur finansministern ställer sig till att politiker förhandlar med främmande makt bakom stängda dörrar. Vad som egentligen gick att utläsa av den första frågans svar var precis ingenting, medan svaret på den andra frågan inte heller kunde ges eftersom ”den lagstiftningen behöver nog ses över och uppdateras innan jag uttalar mig i frågan”. Vilket följdes av att hon talade om sina egna kollegor som om de vore främmande makt och att det hela därför blev en löjlig frågeställning. Alltså ett taffligt sätt att kringgå ett rakt svar.

Samtidigt som föredraget höll på att avrundas samlades kamrater utanför stadshuset för att sprida information om globalisterna och deras finansiella makt samt för att informera om att Nordiska motståndsrörelsen kämpar aktivt i Kungälv. Redan vid parkeringen började polistrakasserierna i form av kroppsvisitering riktat mot två aktivister, som sedan greps enligt PL13 – dock endast för en stund. Man släpptes sedan och kunde ansluta sig till övriga kamrater som delade ut flygblad till dem som lyssnat på finansministerns förvirrade föredrag.

Bland dem som lyssnat på föredraget var många märkbart besvikna på hur intetsägande finansministerns förmenta framtidsvisioner faktiskt var, vilket kontrasterades skapt mot Nordiska motståndsrörelsens radikalt annorlunda framtidsvision med ett fritt Norden befriat från finansväldet. Flertalet blev nyfikna nog att stanna, trots kall vind, för att förhöra sig ytterligare hos aktivisterna.

Efter att föredragsåhörarna ebbat ut fortsatte flygbladsutdelningen till hushåll i Kungälv. Hundratals flygblad delades ut innan det var dags att avrunda dagens aktivitet.


  • Publicerad:
    2018-02-11 06:00