INRIKES. Polisen i landets södra delar ska framöver hårdsatsa mot ”hatbrott”, exempelvis brott mot gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp”.

Polisen i region Syd kommer nu lägga ett extra fokus på så kallade ”hatbrott”, vilket vanligtvis rör sig om brott mot gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp”. På senare tid har ett stort antal äldre svenskar dömts efter att de skrivit av sig på sociala medier i tro om att yttrandefrihet fortfarande existerar i Sverige.

Förutom ”hatbrott” kommer man även fokusera på så kallade ”demokratibrott”, vilket är den typ av brott som syftar till att tysta politiska motståndare.

– Demokrati- och hatbrott är något som vi ska titta särskilt på. Vi ska se till att vi utreder de här brotten med särskild kompetens och helst med lite skyndsamhet för att säkra de mänskliga rättigheterna, säger Petra Stenkula.

Att polisen i region Syd vill fokusera på just demokratibrott är uppseendeväckande då polisen på flera håll i landet satt i system att trakassera den politiska oppositionen.

Källa:
Polisen ska satsa ännu mer resurser – på att utreda ”hatbrott”


  • Publicerad:
    2018-03-22 21:10