VIKINGAR. En ny forskningsstudie visar att ”många av vikingarna inte ens var Skandinaver” och att de ”saknade genetisk koppling till Norden överhuvudtaget”.

Nu presenteras nya rön där Ashot Margaryan, en forskare i genetik vid Köpenhamns universitet och huvudförfattare till en forskningsstudie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature, gör gällande att vem som helst kunde vara en ”viking”.

— Historieböckerna måste uppdateras, menar Margaryan.

Ashot Margaryan pekar i sin forskning på att många vikingar i själva verket var invandrare. Fotomontage: Twitter / Helgi Halldórsson (CC BY-SA 2.0).

Resultaten från studien ”visar hur människor utifrån strömmade in i Skandinavien” under vikingatiden, skriver SVT.

Enligt SVT är det första gången som en riktigt nyanserad bild av vikingarna kan ges, tack vare ”modern DNA-teknik” samt kartläggning av runt 400 skelettfynd, från bronsåldern och framåt.

— Det viktigaste vi har kommit fram till är att det fanns små, små genetiska skillnader mellan människor som bodde i det som idag är Danmark, Sverige och Norge redan på vikingatiden, säger Margaryan.

Resultaten sägs bekräfta vad man tidigare kommit fram till – att norska vikingar främst reste västerut till Irland och Grönland, att danska vikingar koloniserade de brittiska öarna och att de svenska vikingarna oftast tog sig österut mot Baltikum och Ryssland.

Men man hävdar också att det funnits vikingar som invandrat till Norden. Ben från ”typiska vikingagravar” har analyserats av forskarna som kommit fram till att personerna där inte uppvisar något ”släktskap med Skandinavien”.

— Vi ser att det har kommit in människor både söderifrån och österifrån, men vi kan inte säga om det rör sig om människor som frivilligt slagit sig ned för att till exempel bedriva handel, eller om det handlar om slavar som förts hit med våld, säger Margaryan.

Personerna i vikingagravarna ska ha varit vikingar som ”tycks ha uppfattat sig som vikingar trots att de inte hade någon genetisk koppling till Norden överhuvudtaget”.

Det hävdas även att vi kan få anledning att revidera våra antaganden om att vikingarna var blonda och blåögda eftersom vikingarna enligt studien ofta, till skillnad mot dagens svenskar, ska ha varit svarthåriga.

Begreppet ”viking” ska mer ha varit ett yrke och en ”arbetsbeskrivning” och inte haft så mycket att göra med det nordiska ursprunget.


  • Publicerad:
    2020-09-21 20:05