”HÖGEREXTREMISM”. I en rapport författad av tre propaganda-organisationer i tre länder analyseras ”högerextremismens” och ”hatets” utveckling i Europa under coronapandemin.

Rapporten State of hate: Far-right extremism in Europe 2021 är utarbetad av propagandaorganisationer i tre länder: brittiska Hope not hate, tyska Amadeu Antonio Stiftung och svenska Expo. Den uppges bygga på en europeisk attitydundersökning med 12 000 respondenter i åtta europeiska länder.

Bland annat har 12 000 personer i åtta länder (Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Italien, Polen och Ungern) svarat på frågor, varav 1 010 svenskar. Studien tar på sig uppgiften att undersöka ”högerextremismen” i Europa under coronapandemin.

Inledningsvis konstateras att ”den europeiska extremhögern blir alltmer nationsöverskridande” samt att den utgör ett ”post-organisatoriskt hot”. ”Den yttersta högern” förklaras i huvudsak vara uppbyggd som ”ett nätverk av löst organiserade grupper”. Dessa gruppers främsta syfte ska vara ”att uppmuntra individer till våldshandlingar, att nätverka och dela kunskap snarare än att formellt planera attacker”.

Högerextremismens organisering
Exempel på organisationer i Europa som idag tillhör extremhögern förklaras inledningsvis vara Sverigedemokraterna, Vox i Spanien, Lega i Italien och AFD i Tyskland.

En närmare granskning av organisationer i Sverige senare i rapporten ger vid handen att bland ”högerextrema” förutom ”Sverigedemokraterna – radikal höger” även bör räknas ”Nordiska motståndsrörelsen – nynazism”, ”Det fria Sverige – vit supremacism” och ”Alternativ för Sverige – etnonationalism på yttersta högerkanten”.

De fem mest inflytelserika ”högerextrema” individerna verksamma på sociala medier i Sverige förklaras vara: 1) Den Arga Blatten (Vedad Odebasic) 2) Jimmy Åkesson, 3) The Golden One (Marcus Follin), 4) Katarina Janouch, 5) Henrik Palmgren

Henrik Palmgren från Red Ice Radio placerar sig enligt rapporten på femte plats över ”mest högerextrema” på sociala medier i Sverige.

Men här finns, menar man, även en rad icke namngivna lösare transnationella rörelser som inte har något formellt samarbete. Författarna förfasas över att uttryck för ”europisk extremism” i form av ”konspirationsteorier, främlingsfientlighet och anti-etablissemangsrörelser har grasserat under coronapandemin”.

Men utvecklingen har gått åt olika håll i olika länder, konstaterar man. ”När coronapandemin svepte in över Europa blomstrade vissa radikala högergrupperingar medan andra strandade”, kommenterar Nick Lowles, vd för Hope not hate, i ett pressmeddelande.

I rapporten hävdas att i Sverige har ”högerextremismens miljöer” – i likhet med resten av samhället – ”krympt i takt med coronavirusets spridning”. Evenemang ställs in, skjuts upp, genomförs på annat sätt eller i förminskat format. Vidare uppges Covid-19 i Sverige ha orsakat en spricka i ”det högerextrema lägret” mellan dem som kritiserar myndigheter för att vidta för slappa åtgärder och dem som hävdar det motsatta.

Hatets internationalisering och syndabockar
En generell utveckling som författarna av studien ser som mycket oroande är att högerextrema idag i högre grad än tidigare samarbetar över nationsgränserna. ”Hatideologier är internationaliserade som aldrig förr”, konstaterar Lowles i sitt pressmeddelande.

Författarna utfärdar en varning: För att ”förstå faran som hatets och söndrandets politik utgör” måste vi ”tänka bortom politiska partier, formella organisationer och nationsgränser”. Avsaknaden bland högerextrema av ”en enad respons” på covid-19 har enligt studien lett till ett behov av att skapa ”gemensamma syndabockar”.

Här lyfts särskilt fram alla ”hånfulla och rasistiska kommentarer i högerextrema fora” i mars 2020 när officiell statistik visade att dödligheten med covid-19 i Sverige var särskilt stor bland ”svensksomalier”. I takt med att ”högerextrema” åsikter har vunnit mark i Europa under pandemin ska grupper såsom andelen individer

  • som hyser negativa känslor gentemot muslimer
  • är generellt ”främlingsfientliga”
  • har en negativ syn på romer

ha ökat drastiskt. ”Den växande rasnationalismen åtföljer den fortsatt ökande extremhögerterrorismen”, kommenterar Lowles i pressmeddelandet.

Konspirationsteorier uppges i rapporten ha frodats bland ”högerextrema” under pandemin. Den vanligaste ska ha varit av typen ”pandemin är en bluff”. Lowles framhåller att antisemitismen frodats i många av dessa konspirationsteorier: ”På en europeisk nivå är det tydligt att konspirationsteorier, flera med antisemitiska rötter, har ökat i popularitet”.


  • Publicerad:
    2021-02-16 20:00