UTRIKES. I en omfattande rapport om övergrepp på barn beskrivs hur den engelska statskyrkan, Church of England, skyddat egna präster som sexuellt våldfört sig på barn och ungdomar. Kyrkan har även gett mer stöd till förövarna än offren.

Genrebild. Foto: Bn11andy (CC BY-SA 4.0).

I en omfattande rapport om sexuella övergrepp på barn inom den engelska statskyrkan slås det fast att kyrkan skyddat förövarna, som ofta också gavs mer stöd än offren, skriver BBC.

390 präster och andra kyrkliga ledare har enligt rapporten dömts för övergrepp från 1940-talet och 2018.

Enbart under 2018 rapporterades 2 504 fall där barn eller unga vuxna utsatts för olika övergrepp.

I stället för att skydda barn och ungdomar från sexuella förövare, så valde kyrkan att försvara gärningsmännen, står det i rapporten.

Rapporten som bland annat baserats på offentliga utfrågningar, som hölls i juli 2019, och utredningar kring skyddsåtgärder inom Church of England och Church in Wales, ges ut av Independent Inquiry into Child Sexual Abuse (IICSA).

Som exempel angavs den avlidne domkyrkodekanen Robert Waddington som var föremål för en rad allvarliga anklagelser under 1999, vilka avfärdades av ärkebiskopen av York som menade att det helt enkelt inte ”fanns någon möjlighet” att påståendena var korrekta.

Som ett annat exempel nämns i rapporten pastor Ian Hughes, från Merseyside som 2014 dömdes för att ha laddat ner 8 000 barnpornografi-bilder och där hans brott tonades ner av en kollega.

I rapporten gav även exempel på präster som prästvigdes trots upprepade sexuella övergrepp mot barn.

Det slogs i undersökningen fast att kyrkan i direkt strid med sitt uppdrag ”om kärlek och omsorg för de oskyldiga och de sårbara”, inte tog anklagelser på allvar och att man för att skydda sitt rykte försummade barn och ungdomars välbefinnande.

— Över många årtionden har Church of England misslyckats med att skydda barn och ungdomar från sexuella övergrepp, i stället har en kultur underlättats där förövarna kunde gömma sig och offren som ville berätta vad de utsatts för ställdes inför hinder som många inte klarade att övervinna, säger professor Alexis Jay som är IICSA:s ordförande.


  • Publicerad:
    2020-10-08 13:00