MOTSTÅNDSRÖRELSEN/RADIO NORDFRONT. Nordiska motståndsrörelsens ledare analyserar det gångna året och talar om det kommande i detta inspirerande nyårstal.

Här följer talet i textform och med länkar till en del av sakerna som tas upp:

God afton Norden-vänner!

Idag är det årets sista dag. Den 366:e och absolut sista dagen på hela år 2016.

Nyårsafton är en dag då man både bör blicka tillbaka och titta framåt. En dag för reflektion över det som hänt under året, då man kan dra lärdomar av sina misstag och låta sig inspireras av sina egna och andras bättre stunder. Nyårsafton handlar också om förväntningar på det kommande året, om nya målsättningar och visioner.

När jag blickar tillbaka på året kan jag inte snabbsummera det på något annat vis än genom att säga: Vilket otroligt år vi har fått vara med om och tillsammans skapat! Det har varit en sann ära att få leda Nordiska motståndsrörelsen under 2016.

Vi har givetvis slagit nya aktivitetsrekord. Redan på Nordendagarna i slutet av augusti hade jag glädjen att kunna meddela att vi i Sverige publicerat fler kamprapporter än under hela året 2015 trots att vi då slog aktivitetsrekord. Det kanske för vissa av er inte känns så speciellt längre då faktum är att detta nu är femte året i rad vi överträffar oss själva, men för mig personligen ger det mig precis samma tillfredsställelse nu som för fem år sedan. Vi blir bevisligen bara mer och mer aktiva hela tiden utan stopp för att hämta andan.

En stor anledning till ökningen är såklart att vi rekryterar en hel del nya människor, men också att vi har verkligt starka människor i vår kärna. Fanatiker som offrar allt för kampen och som vår framtida seger är totalt beroende av. Rakryggade och offervilliga män och kvinnor som står som föredömen för alla nyrekryter.

Vad gäller aktivismen under året så får ni vänta ytterligare ett par dagar på vår årsrapport som kommer upp på Nordfront för att få alla detaljer kring det gångna året, men redan nu vill jag dock ge en stor eloge till våra allra driftigaste och mest hängivna aktivister. Jag väljer här att ge er de mest aktiva kommunerna i bokstavsordning, istället för rangordning, för att inte förstöra spänningen inför årsartikeln. Därför säger jag: Mycket bra jobbat kamrater i Borlänge, Emmaboda, Göteborg, Hudiksvall, Karlstad, Landskrona, Ludvika, Luleå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Örebro och i Örnsköldsvik. I alla dessa kommuner har det utförts minst en aktivitet i veckan under hela året! I den allra bästa av dem har det till och med utförts en aktivitet varannan dag. Det är helt fantastiskt och står verkligen som mall att leva upp till för alla andra!

Förutom ökad basaktivism och nyrekrytering kommer jag att minnas år 2016 som året då vi lade grunden till en nationalsocialistisk demonstrationskultur, året då vi bröt ny mark med så kallad Good will-aktivism, året när vi utpräglade oss som den sista utposten i kampen mot homolobbyn och året då systemet på allvar började visa att de verkligen inte ser mellan fingrarna när det gäller våra framgångar. Men 2016 var även året när Norge verkligen vaknade och när vi tog våra första spadtag på Island.

Vi lade alltså grunden till en nationalsocialistisk demonstrationskultur. Den 1 maj, på arbetarrörelsens internationella dag, samlade vi 350 personer i våra led i Borlänge, under parollen ”Kamp mot storfinans och folkförrädare”. Demonstrationen blev den största nationella på många år och den största öppet nationalsocialistiska sedan 30-talet. Denna dag gjordes vi världsberömda över en natt och omtalades i etablerad media på massvis med olika språk.

Vi visade upp oss som en stark och växande kraft och att den nationella rörelsen åter är på frammarsch. Vi visade att det finns en sann arbetarrörelse som verkligen tar tillvara på den nordiska arbetarens intressen till skillnad från de röda kapitalistlakejerna. Borlänge ägdes av Nordiska motståndsrörelsen den 1 maj!

Med blodad tand började vi ganska snart att börja planera nästa demonstration. Den blev mer öppen till sin utformning och gick av stapeln i Stockholm den 12 november under parollen ”Stoppa främlingsinvasionen!” Dit lyckades vi dubbla vårt deltagarantal och blev alltså 700 personer, trots att flertalet människor som kom lite sent av polisen inte tilläts ansluta sig till tåget. Nordic Resistance Movement spreds återigen som en löpeld i världens media och folket i Norden fick sig åter ett bevis på att vår rörelse är högst levande.

Mindre än en månad efter denna lyckade demonstration i Stockholm bar det av österut till Helsingfors på Finlands självständighetsdag och även där slogs deltagarrekord. Även i Finland arrangerade Motståndsrörelsen nämligen den största nationalsocialistiska demonstrationen i landet sedan andra världskriget!

Vi bröt under året ny mark med så kallad Good will-aktivism. Jag läser från vår Aktivisthandbok som utom i en ny och uppdaterad version under året vad vi menar med detta begrepp:

”Dessa aktioner går ut på att ge utsatta medborgare av nordiskt ursprung hjälp med sådant som staten, eller systemtrogna hjälporganisationer inte kan eller vill.” och ”Syftet med dessa aktioner är inte att få status som fromma ’bror duktig’-typer. Eggen ska i stället riktas mot systemets ovilja eller oförmåga, för att därmed avslöja ett korrupt och oansvarigt styre av landet.”

Vi har patrullerat gatorna vid flertalet tillfällen i många olika städer för att skydda vårt folk undan våldet som polisen misslyckas med. Vi har agerat trygghetsvärdar på badhus där sexuella övergrepp inträffat och staten inte kunnat garantera besökarnas säkerhet, vi har samlat upp skräp som slängts i delar av naturen som tycks ha glömts bort av politikerna och istället omplacerat till lämpligare platser och vi har haft soppkök för utsatta folkkamrater som svikits av det styrande systemet som hellre lägger skattepengarna på främlingar. Som en form av Good wil- aktivism har vi också deltagit och protesterat vid flertalet möten för öppnandet av nya flyktingförläggningar, försökt varna Skellefteåborna för Trästocksfestivalen och de sexuella övergrepp som vi förstod skulle komma att ske där och vi har konfronterat så kallade ensamkommande flyktingbarn på Gotland som släppts fria efter en brutal gruppvåldtäkt på en handikappad kvinna.

Vår kamp mot homolobbyn har intensifierats ordentligt under 2016. Tidigare år har endast enstaka aktiviteter utförts mot denna del av hydrans många huvuden, men under framförallt sommaren 2016 var det kanske den folkfiende som det riktades störst kraft mot från oss. Det är såklart helt naturligt att motståndet ökar på de fronter där fienden flyttar fram sina positioner. Bra jobbat alla aktivister som tvingade PRIDE-spektakelna på reträtt under 2016. Det har varit en fröjd för ögat att se våra fienders flagg stå i lågor. Folkfientligt flagg kommer nämligen aldrig att accepteras i Norden oavsett om avsändaren är EU, homolobbyn eller röda vandaler.

Systemet har slagit mot oss. Redan tidigt under året kunde vi se vilka obegränsade resurser polisen tycks ha i Skellefteå när de trakasserade nästeschef Robert Eklund, på Gotland när de skulle skydda rasfrämlingarna misstänkta för den grova gruppvåldtäkten eller när de misshandlade och grep samtliga demonstranter i Stockholm i samband med den så kallade förintelsens minnesdag. Dessa nämnda händelser och andra saker som exempelvis stoppade bilar och visitationer i samband med aktiviteter eller för den delen att folk hindrades från att komma och titta på våra tal under våra demonstrationer är vi dessvärre ganska vana vid.

Det var egentligen först i samband med demonstrationen i Stockholm den 12 november som systemet verkligen visade sitt rätta ansikte. Bindgalna poliser gick bärsärk med tårgas och batonger och slog en av våra aktivister medvetslös – helt oprovocerat. Det följdes upp av deras kollegors agerande i samband med Helsingfors-demonstrationen då Emil Hagberg greps och placerades i samma fordon som en ökänd så kallad antifascist. Det stora problemet med det hela var bara att Hagbergs händer hade låsts fast bakom ryggen medan kapitalets springpojke var helt fri. Mirakulöst nog lyckades Hagberg slita sig loss efter att ha blivit grovt misshandlad och började slå tillbaka, och först då, när antifascisten började hamna i underläge bröt polisen in för att stoppa det hela.

På ännu högre nivå än i de blåkläddas led agerar systemet också mot oss. I takt med medias hets kring en uppenbar false flag-aktion mot en skånsk kommunpolitiker och en omkommen röd pundare som spottade mot våra aktivister skriker de om förbud och kort efter att Storbritanniens parlament förbjöd organisationen National Action så gick också Finlands polismyndighet med stöd av landets statsminister ut och sa att man skulle driva ärendet om att förbjuda Motståndsrörelsen. En process som kommer att avgöras i domstol under 2017.

Även i Norge spänner systemet musklerna och säkerhetspolisen, PST, tycks mångfaldigt ha ökat sin budget för att kväsa nationalsocialistisk opposition. Våra norska aktivister har verkligen fått upp farten under det gångna året och förutom att mångdubbla sitt medlemsantal och slå sitt aktivitetsrekord rejält har de också börjat synas mer och mer offentligt på gatorna. Detta gillar såklart inte PST som förutom att dyka upp på aktivisters arbetsplatser och hemma hos folk också sparkat ut en norskrysk nationell ur landet och hotat den svenskfödde nästeschefen Tommy Nyberg med samma behandling.

Fler utvisningar ur Norge av skötsamma människor med ”fel” åsikter kanske kan komma att ske under de nästkommande 365 dagarna. Ett förbud av organisationen i Finland kanske kan bli verklighet under det kommande året. Den första patrioten som mördas av systemets blåklädda huliganer sedan Mikael Krussel kanske kan bli en realitet under 2017.

Men, jag säger: Låt skiten komma! Systemet och våra fiender kan göra precis vad de vill för att tysta oss – de kommer dock ALDRIG att lyckas stoppa vår framfart. Mord, förbud och utvisningar kan inte ta död på nationalsocialismen och den ständigt växande folkstorm som kämpar i dess heliga namn!

I takt med att vi växer kommer repressionen öka och på andra hållet kan vi också se den ökade repressionen som ett bevis på vår tillväxt. Vi ses nu på riktigt som ett reellt hot mot detta system. Vi är de som sionisterna ser som sina värsta fiender, vi är de som globalisterna drömmer mardrömmar om och som får våra folkförrädare till politiker att krama gosebjörnen extra hårt när de kissat i sängen. Och detta med all rätt!

Vi har onekligen vind i seglen och det går bra för oss. Vår rörelse går framåt, vår politik börjar få gehör. Det vita folket reser sig världen över och slår sig fria från sionismens bojor – det har vi kunnat bevittna i Storbritannien i samband med Brexit och i USA med anledning av Trumps valseger. För att förtydliga så menar jag inte på något vis att Brexit genomdrevs för att engelsmännen blivit nationalsocialister eller att Trump ens är i närheten av att vara nästa Hitler, men jag menar att de som regerar världen lade mycket krut på att Brexit inte skulle genomdrivas och att Trump inte skulle väljas – ändå skedde så och det är modernhistoriskt sett tämligen unikt.

Det är två bevis av flera på att den styrande eliten inte längre kommer undan med precis vad som helst och Norden är inget undantag. Även vårt folk har mer och mer börjat se igenom lögnerna som våra politiker och massmedia spottar ur sig och de har på allvar börjat tröttna. Detta är något ingen kan förneka, åtminstone ingen som tagit sig utanför högskoleområdet eller det haschstinkande bokcaféet för att faktiskt prata med vanligt hederligt folk. Vårt folk inser att vi lever i en ny tid och att det behövs en ny politik och det finns helt klart en framtid för nationalsocialism i Norden!

Någon på motståndarsidan som hör detta tänker säkert just nu att ”Haha det där har vi hört förut”. Och skratta ni på om ni nu känner för det, ert skratt förändrar dock inte det faktum att nationalsocialismen och vår rörelse mår bättre nu på år 2016:s sista dag än den gjort på 80 år. Ni kanske tror att våra idéer tillhör det förflutna och att vi begravdes år 1945? Ni kan inte ha mer fel, nationalsocialismen behövs mer än någonsin tidigare och vi reser oss som en fågel Fenix ur askan och det finns absolut ingenting ni kan göra för att stoppa oss!

Kära folkkamrater, det är spännande tider vi lever i. I 17 år lade vi en oraserbar grund. 2015 var året när frukterna började skördas och saker började hända. 2016 var året då vi på många sätt bröt barriären. År 2017 kan vi nå hur långt som helst. Blir skillnaden mellan 2016 och 2017 lika stor som den mellan 2016 och 2015 så kommer det verkligen att hända saker framåt.

Jag vill avsluta mitt nyårstal med några hälsningar. Jag vill hälsa till Juridikfronten, Expo, AFA, vissa osunda element inom polismakten och alla andra som endast tycks känna större hat för yttrandefriheten än vad de gör för sitt egna folk: Det är inte sunt att bara leva på hat och vrede. Era, enligt vänsterretorik, ”fascistiska” metoder hör inte hemma i en modern demokrati. Låt 2017 bli året då era huvuden exploderar av ert hat då ni trots era mer eller mindre avancerade försök att tysta oss misslyckas fatalt och vi fortsätter gå framåt och ständigt bryta ny mark.

Jag vill hälsa till alla våra nyblivna sympatisörer som åtminstone i nuläget inte är mer än så. Låt 2017 bli året då ni verkligen gör allt ni kan för att visa ert stöd. Sprid våra alster på nätet, skänk pengar och handla av Nordfront Förlag. Ta en skarp funderare på ett partimedlemskap eller åtminstone ett stödmedlemskap. Dyk upp på våra demonstrationer under det kommande året och hjälp därigenom till med att visa upp den nationella rörelsens samlade styrka.

Jag vill hälsa till alla ni som sympatiserat med oss en tid, men fortfarande velar lite och funderat ett tag på att ansöka om medlemskap. Sluta upp med att fundera och gör slag i saken. Livet är för kort för överanalyser eller borgerlighet och om tillväxten till vår organisation fortsätter kommer ni på segerdagen snart inte ens längre att räknas som en av de som var med från början!

Jag vill hälsa till alla våra befintliga partimedlemmar. Kämpa för att överträffa er själva under 2017. Hur lite eller hur mycket ni än gjorde för kampen under 2016 så se till att försöka göra ännu mer gott under 2017.

Jag vill slutligen hälsa till alla våra aktivister med ett kort men från djupet av mitt hjärta välmenat: Tack! Fortsätt vara de fantastiska människor och föredömen ni är.

Nyblivna och äldre sympatisörer, partimedlemmar och aktivister – tillsammans har vi möjligheten att göra 2017 till något verkligt stort – till året då vi slog igenom på allvar. Vi har förutsättningarna, vi har tron, vi har verktygen. Vi har ett nyfiket folk som börjat slå sig loss, vi har nationalsocialismen och sanningen på vår sida, vi har en stark organisation i Nordiska motståndsrörelsen. Det är upp till er alla – till oss alla – hur långt vi ska nå under det kommande året.

Mitt nyårslöfte till er alla – är att jag åtminstone ska göra allt jag bara kan för att vi ska skriva historia under 2017!

Gott nytt år på er. Hell seger!


  • Publicerad:
    2016-12-31 14:10