”DJUR & NATUR” Naturrum Tåkern i Östergötland introducerar guidade turer med homosexuella fåglar i centrum. En av guiderna betonar vikten av att sprida ”kunskap” om ämnet samt att bemöta rådande ”fördomar”.

Sveriges Radio rapporterar om en ny milstolpe som uppnåtts då Naturrum Tåkern i Östergötland nu erbjuder ”guidade turer om homosexuella fåglar”. I klippet som SR publicerat säger guiden Sofie Hellman att intresset för fåglars sexliv har varit väldigt stort bland turister som besöker orten, men att fördomar som till exempel att det inte finns homosexuella fåglar är vanliga.

— Det är så många fåglar som faktiskt förekommer i homosexuella par, menar Hellman.

På frågan om vad turisterna undrar över mest så svarar hon dock inte att det skulle handla om fåglarnas påstådda bögerier, utan ifall de bildar livslånga relationer eller om fåglarna får en ny kompanjon inför varje häckning.

Naturrum Tåkern meddelar att de kommer fortsätta hålla sina guidade turer om de sexuellt avvikande fåglarna. Hellman avslutar sedan med ”jag tror att det är viktigt att sprida den informationen”.