Nordfront har tidigare rapporterat om att Barack Obama vann tisdagens presidentval. Obama vann valet med en förhållandevis liten marginal och nu visar det sig – kanske inte helt oväntat – att Obama vann med hjälp av olika minoriteters stöd. Bill O’Reilly på Fox News menar att valresultatet nu visar att ”det vita etablissemanget inte längre utgör majoriteten”.

Det är en vallokalsundersökning från CNN som visar att väljarnas val i presidentvalet följde tydliga rasliga mönster. Hela 93 procent av de svarta väljarna röstade på Obama, medan bara 39 procent av de vita väljarna röstade på den sittande presidenten.

Även judar och latinamerikaner föredrog Obama över huvudkonkurrenten Mitt Romney. Av de judiska väljarna röstade 69 procent på Obama samtidigt som 73 procent av latinamerikanernar också lade sina röster på honom.

Undersökningen visar vidare att 59 procent av de vita väljarna röstade på Romney och att 62 procent av de vita männens röster tillföll Romney.

I undersökningen framgår det att en väljares rasliga bakgrund ger en tydligare preferens för en viss kandidat än en väljares klasstillhörighet. Av väljarna som tjänade mindre ön 50 000 dollar per år röstade 60 procent på Obama, vilket då ska jämföras med till exempel de 93 procent av de svarta väljarna som röstade på Obama. När det gäller grupperna som tjänade mer än 50 000 dollar per år var preferensen inte lika tydlig även om strax över 50 procent av de grupperna röstade på Romney.

Ser man till ålder hade Obama ett visst övertag bland väljare som var 18 till 39 år gamla, med störst stöd bland de allra yngsta väljarna. Romney å andra sidan tog med liten marginal hem majoriteten av rösterna från alla väljare som var över 39 år.

Redan innan valet var över kommenterade Bill O’Reilly från Fox News resultatet. Han förklarade att valet var jämt på grund av att USA:s demografi förändras och att minoriteter vill ha saker gratis och förväntar sig att Obama ska ge dem det.

Se Bill O’Reillys hela kommentar:


  • Publicerad:
    2012-11-08 21:45