INRIKES. En obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande är tänkt att införas från nästa år. Migrationsverket har fått i uppdrag att utarbeta detaljerna.

Migrationsverket har av regeringen med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna fått uppdraget att ta fram riktlinjer för en obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande, berättar Göteborgs-Posten.

Introduktionen är tänkt att ges under två-tre dagar under den första tiden i Sverige och ska vara obligatorisk för alla vuxna asylsökande. Även åldersgruppen 15-18 år ska delta.

— De kommer att få en utbildning om livet i Sverige, om utbildning, lagar, demokrati, normer och värderingar. Någonting som är oerhört viktigt för alla att ha med sig, säger Nyamko Sabuni (L).

Det ska även införas någon typ av sanktion för de som inte deltar i introduktionen, men exakt hur den ska se ut ska Migrationsverket undersöka närmare.

Undervisningen ska ske på de asylsökandes hemspråk.

— Att få den här viktiga informationen tidigt i processen – på ett språk man behärskar – lägger bättre förutsättningar för vidare etablering i samhället, menar Sabuni.

Den obligatoriska samhällsintroduktionen finns med i det 73-punktsprogram mellan S, MP, C och L som fanns med i uppgörelsen för att släppa fram Stefan Löfven som statsminister.

Den 3 augusti ska Migrationsverket ha tagit fram ett förslag för samhällsintroduktionen, som är tänkt att införas från nästa år.


  • Publicerad:
    2020-04-22 09:45