MASSINVANDRINGEN. Tisdagen den första mars närvarade Nordfront vid ett ”Informationsmöte för integration” i Kungsbacka.

kungsbacka

Klicka för större bild.

Mötet började med att kommunalråd Ulrika Landergren (L), kommundirektör Ann-Charlotte Järnström och integrationschef Fredrik Geijer berättade lite om hur det ligger till med nyanlända och hur man tänkt behandla och bekosta dessa.

Redan under presentationen ropade kritiska röster frågor och mothugg, vilket man från scen bemötte genom att upprepa att polis och väktare var närvarande. Man visade även en karta över de olika boenden som dels redan finns i kommunen, dels är planerade. Nedan följer den information som gavs om de boenden som ännu inte öppnats:

Ölmanäsringväg, Åsa: 12 platser
Vallda 9:28: 12 platser
Bukärrsgården, Särö: 10 platser
Kullavik, ej specificerat: 50 platser
Kyviks äng, Kullavik: 10 platser
Klarinetten, Kungsbacka: 13 platser

Efter att man ansåg att man lämnat ut all den information som ansågs nödvändig för kommunens invånare att känna till övergick man till att låta några väl utvalda representanter från civilsamhället berätta lite om deras insats i folkutbytet. Representanterna bestod av en gymnasierektor, en grundskolerektor, en socialkvinna samt en volontär som kan ha hetat Kålle. Det hela gav intryck av en amatörteater och allt var bara bra, och var det inte bra så var det i alla fall roligt att ha något att arbeta på.

Därefter startade frågestunden, då alla som ville ställa frågor kunde ställa sig i kö längs väggarna för att beredas möjlighet att tala i en mikrofon som en kommunaltjänsteman höll hårt i. Frågestunden var förhållandevis ensidig. Trots att diverse folkfientliga utspel under presentationen nätt och jämnt blivit applåderade var det i princip enbart just folkfientliga element som kom till tals under frågestunden. Det var uppenbart att ”antirasister”, kulturvänster och liknande hade kraftsamlat dagen till ära. Den lokala byfåneförsamlingen ”Tillsammans för Kungsbacka” tycktes ha gått man ur huse för att omforma tillställningen till ett väckelsemöte. Även det kommunala bostadsbolaget Ekstas ordförande, moderaten och gyllenknorren Franklin Eck, kom till tals och var den enda som tilläts att själv hålla i mikrofonen för en längre utläggning om allt mellan himmel och jord.

En kritisk röst tilläts komma till tals och denne frågade om det överhuvudtaget finns något tak för vad mångkulturen tillåts kosta, med tanke på att våra barn, äldre och så vidare har strikta budgetar. Några småtjejer buade vildsint och Tillsammans-tanterna var nära att drabbas av slaganfall. Till saken hör att Ulrika Landergren i tidigare utspel sagt att det vore önskvärt med ett kostnadstak, även om hon hellre såg att andra EU-anslutna länder också borde smittas av mångkultur och folkförstörelse, för det är ju en kostnadsfråga. Inget ärligt svar kom, enbart att ett människoliv inte går att mäta i pengar.

Flera gutmenschen stövlade därefter upp för att ställa frågor riktade mot den kritiska mötesdeltagaren som hade mage att vara fräck och kättersk. Snart ansåg man att alla frågor borde vara besvarade och man knäppte av mikrofonerna för mingel. Någon av godhetsknarkarna kommenderade två polismän att visitera den kritiske frågeställaren som bar arbetsbyxor och därför måste vara beväpnad. Nordfronts utsända avvek slutligen från platsen med blotta förskräckelsen över att ha undgått diabetes typ 2 trots allt sockervaddsinlindat prat och folkförakt.

Närvarade du på mötet eller drabbas du av de nya boendena? Anser du också att det sedan länge gått för långt och att det är tid att ändra på saker och ting? Kontakta Motståndsrörelsen och organisera dig i kampen för folkets överlevnad!

Synpunkter till politiker och andra inblandade kan framföras brevledes:

Ulrika Carlefall Landergren (L)
Örsviksvägen 88
42750 Billdal
Sitter med i HallWan AB, ”bolaget ska såsom gemensam part för kommunerna inom Halland inlämna ansökan om regionalt frekvenstillstånd för fast radio i Halland”.

Ann-Charlotte Lilja Järnström (kommundirektör)
Onsala Vassväg 3
439 37 Onsala
Har tidigare varit ekonomichef och kommundirektör i Vallentuna. Driver Conduco HB tillsammans med sin man, som sysslar med ”konsulttjänster inom ekonomi, verksamhetsstyrning och management”.

Fredrik Geijer (integrationschef)
Gråbergsvägen 15
305 72 Steninge
Har tidigare varit kommundirektör i Skara och kommunchef i Halmstad. Driver Geijer Ductus Consulting filial, som ”bedriva konsultverksamhet inom företagande och ledarskap samt därmed förenlig verksamhet”.

Franklin Eck (M)
Brandshultsvägen 101
429 44 Särö
Är engagerad i åtta olika bolag, där kommunala Eksta har störst omsättning.


  • Publicerad:
    2016-03-03 19:40