INRIKES. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har haft ett mångårigt deltagande på Pridefestivalen i Stockholm. Man uppmanar i år alla räddningstjänster i Sverige att delta samt hjälpa till i MSB:s informationstält.

Gayfiremen

MSB är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap samt civilt försvar. Myndigheten verkar också ha ett intresse i sexuell läggning eftersom MSB flera år i rad deltagit på pridefestivalen i Stockholm. Myndigheten hoppas nu på att Sveriges räddningstjänster ställer upp i årets parad tillsammans med Polisen och Försvarsmakten, som även de har ett mångårigt deltagande bakom sig.

MSB:s samordnare för jämställdhet och mångfald, Lena Hallén, ser fram emot årets pridefestival och hoppas på bra uppslutning: ”Det vore fantastiskt att se även räddningstjänsten i paraden och därmed se dem ta ställning för alla människors rätt att vara den man är.”

Källa:
Var synlig på Pride!


  • Publicerad:
    2013-05-04 01:00