INRIKES. I sommar har polisen svårt att få ihop bemanningen. Medborgarnas säkerhet kan äventyras, enligt polisförbundet.

Polisen har svårigheter med att få ihop bemanningen under sommaren och detta år ska vara värre än tidigare. Det är på grund av semestrar och föräldraredighet, men också med anledning av att många slutat.

— Det är en väldigt stor personalbrist. Förutom uttag av semester och föräldraledighet är det många som har slutat, säger, Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

När det är få poliser i regionerna så förväntar sig regionledningen att man ska samarbeta och hjälpa varandra. Men det samarbetet fungerar inte alltid så bra.

— Regionledningen hänvisar till att man ska hjälpa varandra. Problemet är att exempelvis Kalmar, Kronoberg och Blekinge väntar sig ett tillskott från Skåne. Och att Skåne väntar sig ett tillskott från de tre andra, säger Nitz.

Förutom att sköta sina ordinarie uppgifter ska poliserna hinna med att bevaka flera större event som drar till sig mycket folk vilket ofta leder till fylla och bråk.

— Risken att begå misstag och göra felbedömningar ökar med den här personalbristen, berättar Nitz.

Problemen med personalbrist gäller inte bara de som jobbar med yttre tjänst. På flera länskommunikationscentraler har folk slutat på grund av att de övergått till regionledningscentraler.

— Många har slutat för att de inte vill flytta när länskommunikationscentraler övergår till regionledningscentraler, fortsätter Nitz.

Arbetsbördan faller på de anställda som blir kvar och stressen i gruppen ökar. Man har även ökat arbetspassen vilket slår mot de anställdas återhämtning. Flera har sjukskrivit sig till följd av den dåliga arbetsmiljön.

— Det är uppenbart att risken att begå misstag och göra felbedömningar ökar. Det kan i förlängningen drabba medborgarna, men också enskilda polisanställda, menar Nitz.

Mats Löfving är chef för Nationella operativa avdelningen (NOA) och har det yttersta ansvaret kring dessa frågor. Han låter hälsa via sin pressekreterare att de ansvariga inom regionerna kommenterar läget.

Källa:
Skralt med poliser i sommar


  • Publicerad:
    2015-06-14 17:50