MASSINVANDRING. Förra året sökte 90 000 invandrare asyl i Österrike och nu vädjar landets finansminister till EU-kommissionen om stöd för de kostnader som mottagandet innebär. Summan han ber om uppgår till flera miljarder.

Brevet, som Österrikes finansminister Hans-Jörg Schelling skickade till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, offentliggjordes av en talesman för den österrikiska regeringen under lördagen. I brevet vädjar Schelling om kommissionens hjälp för att bekosta den enorma massinvandring som landet drabbats av, framförallt sedan i höstas då runt 90 000 invandrare sökte asyl.

Summan som Schelling vädjar om är 600 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 5,6 miljarder kronor. Pengarna ska täcka de ökade kostnaderna.

Förra veckan meddelade Wien att man kommer att öka antalet utvisningar av flyktingar som har fått avslag på sina ansökningar. Utvisningarna ska dock endast ske till länder som bedöms vara säkra.

Källa:
Österrike ber om miljardbelopp från EU


  • Publicerad:
    2016-02-06 19:40