YTTRANDEFRIHET Judiska grupper har krävt att Dan Parks konst ska stoppas på utställning i Polen. Moderna museet viker sig dock inte en tum.

Judiska grupper har krävt att Dan Parks konst, som ska ställas ut som en del av utställningen ”Politisk konst” på Warsawas moderna museum, ska avlägsnas från utställningen Men Piotr Bernatowicz, en av hjärnorna bakom utställningen går till motangrepp och meddelar att han inte kommer ta till censur. För att styrka sin poäng citerar han sin mentor, konsthistorikern Piotr Piotrowski:

Poängen är att konst i högre utsträckning än andra uttryckssätt använder sig av symboliskt språk och överträder de konventionella gränserna. Symbolism och konventionsbrott ger konsten sitt värde, men är också en källa till konflikter, särskilt i konservativa, slutna och obildade samhällen. Å andra sidan ger konsten samhället en chans att på ett djupare plan förstå sin omgivning och penetrera djupare in i verklighetens essens.

Bernatowicz citerar Piotrowski för att försvara konstnärlig frihet.

Hotet mot denna frihet kommer dock inte längre från ”konservativa”, utan istället från progressivt håll och samhällseliten, konstaterar Bernatowicz. Innan det judiska brevet ens blivit öppnat förstod Bernatowicz dess innebörd skriver han, nämligen att obekväma uttryck ska fördrivas från offentligheten.

Istället uppmanar Bernatowicz brevskrivarna att konfrontera och diskutera det man uppfattar som ”kränkande”. Det är nämligen därför utställningen genomförs, menar han.

I ett inslag i Kulturnyheterna medverkar Jon Eirik Lundberg, som tillsammans med Bernatowicz står bakom utställningen. Han medger att han tycker att Dan Park är kontroversiell och för honom själv svår att försvara, men samtidigt är det yttrandefriheten som står på spel:

— Om de lyckas, aktivister eller andra, att cancellera Dan Park, så kan de cancellera vem som helst, säger Lundberg till SVT.