Lördagen den 6/10 var det återigen dags för Pär Öberg att hålla sitt mycket uppskattade föredrag om massinvandring. Denna gång var det Göteborg som besöktes och upplägget var lite annorlunda, då det var en utomstående sympatisör som hade bjudit in Öberg.

Trots att jag har hört föredraget vid några tillfällen tidigare kändes det inte långtråkigt. Öberg är en skicklig föredragshållare och han uppdaterar hela tiden innehållet varpå intresset hålls vid liv. Öberg presenterade en del fakta och jag vågar nästan påstå att fokus har skiftat lite. Öberg talade denna gång mer om världens maktstrukturer och den enorma snedfördelningen av planetens resurser som pågår.

Öberg fokuserade på att massinvandringen till samtliga vita länder dikteras av en relativt liten grupp människor med gemensamma mål och intressen. Denna grupp håller världen i sina klor med hjälp av banksystem, massmedia, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri osv.

Denna sionistiska maktstruktur ser naturligtvis exempelvis ett enat och etniskt homogent Norden som ett hot och därav massinvandringen till vita nationer. Dagens massinvandring handlar om klassisk krigslist; söndra och härska! Den sionistiska makteliten drömmer om det som all krigiska riken alltid drömt om i alla tider; total världsdominans! För att på bästa sätt nå sina mål använder dessa mörkermän massinvandringen som ett redskap. Ett folk som består av rasbastarder, som finns till för att producera och konsumera, är enklare att kontrollera. Den enorma våg av främlingar som sköljer över Norden är med andra ord en sorts biologisk krigföring.

Om man utgår från FN:s folkmordskonvention pågår det ett folkmord riktat mot de etniska svenskarna. I artikel II definieras folkmord enligt vissa uppräknade gärningar under förutsättning att de förövats i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan. Gärningarna som räknas upp i konventionen är:

1. Att döda medlemmar av gruppen
2. Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada
3. Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång
4. Att genomföra åtgärder, som är avsedda att förhindra födelser inom gruppen
5. Att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

När Norden enats och byggt upp en egen inhemsk industri, eget jordbruk och ett eget försvar, kan vi utmana denna maktelit på riktigt. Om vi alla tillsammans sätter ner foten och vägrar låta våra liv dikteras av minst sagt ondskefulla krafter skulle detta mål bli en verklighet snabbare än vad vi kan ana. 

Öberg avslutade sitt föredrag om massinvandringen med en frågestund. Det märktes tydligt att publiken tog in det som sades, och hade lyssnat uppmärksamt. Frågorna rörde en del olika områden och aspekter av massinvandringen. 

Jag passade på att ställa några snabba frågor till Pär Öberg, för att få hans syn på saken.

Hej Pär, hur tycker du att föredraget gick?
Det får publiken bedöma, men lokalen och hela arrangemanget var fint ordnat.

Jag uppfattade det som om du fokuserade mer på massinvandringen som biologisk krigföring denna gång, var det medvetet?
Ja det var medvetet. Föredraget ändras lite för varje gång. Jag har lagt till lite mer om varför vi egentligen har blivit påtvingade massinvandringen och framförallt vilka som ligger bakom. Det senare kräver en lite utförligare förklaring, detta har jag lagt till.

Hur utformade du ditt föredrag, med hänsyn till att det var utomstående där för att lyssna?
Hela föredraget är utformat så att vem som helst ska kunna lyssna. Man behöver alltså inte vara nationellt organiserad för att förstå vad som sägs. Skulle bara önska att fler som är FÖR massinvandringspolitiken skulle våga komma. Men de kanske är svåra att hitta idag.

Anton Helgesson var på plats för att lyssna på föredraget. Även han fick ett par snabba frågor.

Hej Anton, du som hört föredraget tidigare, märkte du av någon skillnad i innehållet eller sättet det presenterades på?
Hej Johan, nja inget mer än att det kändes som att Pär pratade klart om varje enskilt ämne innan han gick vidare och började prata om nästa. Sedan fick han ju såklart frågor som gjorde att han var tvungen att beröra ett visst ämne han redan pratat om, men annars så kan jag inte påstå det.

Vad var det bästa med föredraget?
Svårt att säga, jag tyckte att hela föredraget i sig var väldigt bra. Men om jag måste ge dig ett svar får det nog vara biten om vad varje grupp med olika invandrare kallas t.ex. ”kvotflykting” , ”papperslösa” och ”ensamkommande flyktingbarn” och vad det betyder mer exakt.

Var det någonting du saknade? 
Nej, inte vad jag kan komma på i alla fall, jag tyckte som sagt att det var bra som det var.

Vill du vara med på nästa föredrag i Göteborg? Tveka inte att höra av dig till Johan Lindblad: johan.lindblad@nordfront.se eller 0761865096


  • Publicerad:
    2012-10-10 23:14