POLITIK En ny rapport visar att partiledarnas betydelse och popularitet har blivit allt viktigare i svensk politik. Trots att väljare prioriterar ideologi och sakfrågor, har partiledarna blivit starka röstvärvare och ansikten utåt för sina partier.

Även om svenska väljare rankar andra faktorer högre när de väljer parti, har förtroendesiffror och popularitet blivit viktiga i kampen om väljarna.

Enligt Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har partiledarnas betydelse som röstvärvare ökat över tid. Trots att partiledare kommer och går, är det svårt att fastställa tydliga effekter av partiledarskapet, men det spelar ändå en avgörande roll.

I valet 2022 pekas två partiledare ut som särskilt viktiga för sina partier. Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas ledare, ansågs vara en viktig anledning till att 48 procent av SD-väljarna röstade på partiet. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare och tidigare statsminister, spelade också en betydande roll i partiets väljarstrategi.

Rapporten visar också att Åkesson främst attraherade manliga väljare medan Andersson lockade kvinnor. Detta kan ha bidragit till den rekordstora skillnaden i hur kvinnor och män röstade i valet 2022.

I undersökningen framkommer det också att andra partiledare hade svårare att fungera som röstmagneter för sina partier. Ebba Busch och Ulf Kristersson och Centerpartiets tidigare partiledare Annie Lööf minskade alla i betydelse jämfört med föregående val.

Miljöpartiets språkrör hamnade sist i mätningen, och enligt Ekengren Oscarsson kan partiets delade språkrör ha handikappat partiet, eftersom enskilda språkrör inte når samma popularitetssiffror som en partiledare.

Den ökande betydelsen av partiledare i politiken, på bekostnad av sakfrågor och ideologi, är en oroande utveckling enligt rapportförfattarna. Det kan leda till en representativ demokrati som fokuserar mer på starka populära ledare, vilket inte anses vara önskvärt.