ÅSIKTSFÖRTRYCK. Betalningstjänsten PayPal är ett av de privata företag som stödjer vänsterextrema och bekämpar konservativa aktörer.

Juden Dan Schulman är vd för PayPal. Foto: Kris Klug (CC BY-SA 2.0)

PayPals vd, juden Dan Schulman, erkänner att man samarbetar med den judiska hat- och förtalsorganisationen Southern Poverty Law Center (SPLC) för att stänga av grupper och enskilda kontoinnehavare.

Syftet är att hindra konservativa, antisemitiska och andra politiskt oliktänkande aktörer att använda banktjänsten PayPal.

Man vill att bankens kunder ska dela PayPals politiska värdegrund som går ut på de liberala föreställningarna om ”mångfald” och ”inkludering”.

SPLC svartlistar aktörer som går emot den judiska globala politiska agendan. Bland sådana aktörer räknas ibland även sionistiska kontrajihadister som Alex Jones Infowars och medborgarjournalisten och Brexitförespråkaren Tommy Robinson.

Andra som har råkat ut för PayPals godtycke är Richard Spencer och Pamela Geller.

Electronic Frontier Foundation (EFF), en icke vinstdrivande organisation som försöker försvara den amerikanska yttrandefriheten och personliga integriteten på internet, har uttryckt oro över att privata banker och betalningsförmedlare allt mer censurerar internet och styr vilka som ska få använda det.

Källa:
PayPal CEO Admits Partnership with Far-Left SPLC to Blacklist Conservatives


  • Publicerad:
    2019-03-01 08:00