ÅSIKTSFÖRTRYCK. Nu har även Nordiska motståndsrörelsen drabbats av systemets stora nedstängning med frysta tillgångar som följd. UPPDATERAD 24 augusti.

Det var sent under gårdagen det uppdagades att betaltjänst-företaget utan förvarning hade stängt ner kontot och fryst de tillgångar som finns där. Representanter för organisationen var dock förutseende på grund av den senaste tidens liknande repressalier mot andra nationella runt om i världen och hann därför flytta över större delen av pengarna innan nedstängningen ägde rum.

De pengar som finns kvar på kontot kommer enligt Paypal nu att vara låsta i sex månader. Därefter ges en tidsbegränsad möjlighet att flytta pengarna. Skulle man av någon anledning missa detta tillfälle stjäl Paypal pengarna från kontot.

Den oprecisa motiveringen till nedstängningen som meddelas är följande: ”En säker miljö där våra kunder tryggt kan handla och sälja är viktig för oss. En del av dina senaste transaktioner strider mot vårt användaravtal och vår policy för godtagbar användning.”

Läser man det användaravtal som finns, samt företagets policy, kan det antas att de motiverar sitt tilltag med följande rad: ”Du får inte använda PayPal-tjänsten för aktiviteter som avser transaktioner som involverar objekt som manar till hat, våld och rasistisk intolerans.”

Om detta antagande är korrekt meddelas i vilket fall inte på något vis vad i Motståndsrörelsens verksamhet det är som manar till hat, våld och rasistisk intolerans. Motståndsrörelsen kommer givetvis att gå vidare med ärendet och försöka få mer specifika uttalanden från Paypal.

Än så länge går det fortfarande att stödja Radio Nordfront genom Paypal, samt betala produkter i vår nätbutik med Paypal då dessa har separata konton. Vi vill dock uppmärksamma er om att Paypal tjänar pengar på varenda transaktion som görs och att man därför om möjligt istället bör stödja Motståndsrörelsens verksamhet genom att att använda Plusgiro, Swish eller skicka in kontanter brevledes.

UPPDATERING: Nu har Paypal även stängt ner Radio Nordfronts och vår nätbutiks konton med samma anledning. Vi söker alternativ för att åter kunna ta emot kortbetalningar på ett smidigt sätt, men tillsvidare är det alltså Plusgiro eller Swish som gäller.

 

GE DITT STÖD TILL NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN!

PLUSGIRO: 385901-4 – SWISH: 123 388 29 90
Ange donation som meddelande på inbetalningen.

SKICKA KONTANTER TILL:
Nordfront
Box 52
77222 Grängesberg

 

Tack för din insats. Varenda krona gör skillnad!


  • Publicerad:
    2017-08-24 23:30