KRÖNIKA. I efterdyningarna av händelserna i Charlottesville har vi de senaste veckorna fått uppleva en censurvåg på internet som inte har skett sedan webben skapades.

Som vi alla vet har de stora sociala medier-företagen Facebook och Twitter under lång tid censurerat framförallt personer och organisationer som har förespråkat nationalism i någon form. Andra jättar så som Google har, i vart fall utåt sett, framhävt ståndpunkten att man inte har för avsikt att censurera internet. Man har från Googles sida i ett flertal stora rättegångar hävdat att man inte tar hänsyn till innehåll på webbsidor så länge de inte bryter mot lagen. Google är också ett av företagen som hårdast drivit frågan om nätneutralitet, där man vill se lagstiftning så att internetleverantörer inte ska kunna styra över vilken trafik som ska prioriteras i deras nät.

De senaste veckorna har vi dock tydligt kunnat se att man även från Googles sida har för avsikt att bestämma vilka åsikter som är acceptabla att framföra på internet. Man har bland annat annonserat att man tillsammans med ADL kommer att minska spridningen av ”hat” på Youtube. Googles senaste angrepp mot yttrandefriheten på internet skedde även det under förra veckan då man portade Twitteralternativet Gab från sin appbutik Google Playstore, med hänvisningen till att appen tillät ”hate speech”

I fallet med Google blir saker mer allvarligt just på grund av deras monopolliknande ställning man har över internet. Närmare 90 procent av alla sökningar som görs på internet hanteras av Googles servrar, man kontrollerar också det mest använda operativsystemet i världen, Android. Även de mest använda video- och e-posttjänster på internet kontrolleras av Google. Man har dock inte ännu börjat att censurera användarnas e-post, men med tanke på företagets nuvarande inställning till yttrandefrihet så är det förmodligen bara en tidsfråga.

Ännu ett steg mot ett totalt censurerat internet kunde vi se under förra veckan då den amerikanska siten Dailystormer.com försvann från internet. Det hela började med att en internetmobb krävde att domänregistreringsföretaget GoDaddy skulle säga upp avtalet med Daily Stormer (DS). Det tog inte många timmar efter det att mobbens krav framfördes innan man från GoDaddy föll till föga och deklarerade att man upphävde domänregistreringen för DS. Snabbt följde Google efter och meddelade att man inte hade för avsikt att ha DS som kund längre. Från Googles sida gick man dock ett steg längre och satte domännamnet i vila, vilket i praktiken betyder ett beslagtagande av densamma. DS har efter detta försökt registrera en rad nya domännamn i ett flertal länder, vilket i samtliga fall har resulterat i att företagen har upphävt registreringen tämligen omgående.

Richard Kirkendall från Namecheap, ett av dessa domänregistreringsföretag, motiverade sitt beslut att neka DS ett domännamn med följande: ”So it is here: the quality and context of the material, paired with the support for violent groups and causes passes from protected free speech into incitement”. Uppmaningen till våld han hänvisar till är dock en kommentar på DS som helt uppenbart är satir ”It doesn’t take a Ph.D. in mathematics to understand that White men + pride + organization = Jews being stuffed into ovens”

Det är här saker och ting blir riktigt allvarliga, då ett domännamn i realiteten är jämförbart med en postadress. Att privata företag kan tillåtas att bestämma vem som ska få ha en internetadress eller inte är direkt farligt. Electronic frontier foundation (EFF) har i skarpa ordalag kritiserat företagens beslut att neka DS domännamn. Man skriver i en artikel om händelsen: ”Protecting free speech is not something we do because we agree with all of the speech that gets protected. We do it because we believe that no one—not the government and not private commercial enterprises—should decide who gets to speak and who doesn’t.”

Cloudflare är ett annat företag som under hela sin existens har framfört bilden av att man kämpar för yttrandefrihet och att man erbjuder sina tjänster till alla oavsett vad som publiceras på kundernas sidor. Företagets VD Matthew Prince har i intervjuer försvarat företagets beslut att låta ISIS-anknutna webbsidor få finnas kvar som kunder med att man inte tar hänsyn till vad som finns på kundens sidor så länge innehållet följer lagen. Man tog dock avsteg från denna princip i och med att man stängde av dailystormer.com från att använda tjänsten.

Vänsteraktivister och andra yttrandefrihetshatare har i efterdyningarna av händelserna framfört argumentet att ett privata företag själva har rätten att bestämma vem man vill göra affärer med. Vad man glömmer att nämna i sammanhanget är att censur fortfarande är censur oavsett vem som utför denna censur. Att yttrandefriheten är under ett allvarligt angrepp börjar att bli allt tydligare. Framförallt från vänsterhåll trappar man upp sina krav att nationalister skall förbjudas att yttra sina åsikter i det offentliga rummet vare sig det är på nätet eller på gator och torg. Sedan ska man också ha i åtanke att när väl censuren har börjat så dröjer det inte länge innan fler och fler åsikter censureras. Idag är det nationalister, imorgon kan det lika gärna vara liberaler och vänstermänniskor som själva censureras. I vissa fall har vi redan nu kunnat se det faktum att även vänsteråsikter censureras då man yttrar kritik gentemot den israeliska ockupationspolitiken.

Vad kan vi då göra för att komma förbi problemet med att låta framförallt amerikanska IT-företag styra över vad som acceptabelt att säga eller inte? En sak att göra är att utveckla egna tjänster som sätter yttrandefriheten som högsta mål. Exempel på detta är bland annat Gab.ai och Facebookalternativet Minds.com. Inledningsvis så kommer det dock vara problem med att nå ”nya människor” via sådana tjänster. Tids nog så kommer även ”vanligt folk” att överge plattformar som utövar censur och söka sig till nya alternativ som har en mer tillåtande attityd.

Avslutningsvis så vill jag uppmana alla människor som tror på yttrandefriheten både i det offentliga rummet och på internet att göra sina röster hörda och visa att man inte accepterar censur. Ett bra sätt att visa detta är att stödja alternativ media och projekt som har yttrandefriheten som målsättning.


  • Publicerad:
    2017-08-30 23:10