Den judiskt ägda tidningen Dagens Nyheter har för avsikt att utnämna en jude som chefredaktör. DN:s styrelse förväntas fatta beslutet den 11 februari och Wolodarski föreslås tillträda tjänsten 1 mars.

jude-wolodarski

Peter Wolodarski har sedan 2009 varit chef för tidningens ledarredaktion, en tjänst som erbjöds av Johan Bonnier personligen, och utsågs i slutet av året som den mest inflytelserika personen inom svensk media. Nu blir han chefredaktör och ansvarig utgivare för hela tidningen.

Wolodarski är politiskt fostrad i Liberala Ungdomsförbundet (LUF) där han bland annat arbetade med LUF Storstockholms tidning Radikalt forum. Han har haft ett eget TV-program och varit ledarskribent på såväl Expressen som Dagens Nyheter.

Orsaken till att DN utser Wolodarski som chefredaktör kan tänkas vara att han, liksom tidningens ägare, ser efter judiska intressen. Förutom att han har hyllat kriget mot Irak och angreppet på Libyen – alltså båda potentiella fiender till Israel – har Wolodarski indirekt anklagat Herman Lindqvist för att vara antisemit. I en Israel-debatt från år 2000 fördömde Lindqvist den israeliska rasismen mot araberna varpå Wolodarski replikerade att Lindqvist är ”beredd att använda sig av antisemiters språkbruk” . Detta samtidigt som Wolodarski själv kritiserar andra nationer, däribland Ungern för dess nationalistiska framtoning, och anser att blodet inte skall prägla vem som är svensk utan medborgarskapet.

Wolodarski är också mångårig skribent och redaktionsmedlem i tidningen Judiska krönika vars syfte är att värna judarnas kulturella särart och bekämpa svenskarnas rasism.


  • Publicerad:
    2013-01-30 21:20