INFORMATION Jerry Olsson skriver om PKU-registret som samlat stora delar av det svenska folkets DNA och vissa politiker nu vill ge polisen väldigt fri tillgång till.

Det så kallade PKU-provet är ett blodprov som tas på samtliga barn födda i Sverige sedan 1975. Syftet är att upptäcka vissa allvarliga sjukdomar som kan behöva snabb behandling efter födseln för att begränsa deras konsekvenser.

Provet erbjuds även till adopterade och invandrade personer upp till 18 års ålder, men det finns inga siffror på hur många som verkligen tar det när det är frivilligt.

Cirka ett barn av 1 300 bär någon av sjukdomarna man testar för.

Politiker och poliser har intresse för registret

Utöver det ursprungliga syftet är denna DNA-bank en potentiell guldgruva för brottsutredare, något som i dagarna kommit upp i den politiska debatten tack vare KD som nu propagerar för att registret skall kunna användas redan vid relativt låg misstanke om brott som inte anses särskilt allvarliga till sin natur.

— Med PKU-registret i förfogande blir det ett väldigt kraftfullt verkyg för polisen och rättsväsendet att bekämpa brott, konstaterar KD:s rättspolitiska talesman Andreas Carlson.

— Vi ser att nyttan i att polisen och rättsväsendet får använda DNA-register i brottsbekämpning överträffar de risker som finns, fortsätter han.

Den enda gången detta register faktiskt använts i en brottsutredning var vid jakten på Anna Lindhs mördare sedan polisen, i strid med gällande lag, beslagtagit prover från registret för att matcha mot DNA från brottsvapnet.

Efter detta har det kommit en praxis om att det måste finnas ett domstolsbeslut baserat på en stark misstanke för att hämta ut prover från registret, något KD nu vill ändra på.

Du kan få ditt DNA raderat ur registret

Ditt DNA sparas alltså för all framtid för att kunna användas på godtyckligt sätt som politiker för tillfället tycker är lämpligt, men det många inte vet är att man kan begära att ens sparade prov destrueras och stryks ur registret.

På Biobank Sveriges hemsida finns en blankett samt instruktioner för hur man begär ett borttagande av det prov som sparats. Denna blankett sänds ifylld till den region där provet togs. Samtliga adresser till dessa finns också listade på hemsidan.

Efter att blanketten sänts in skall biobanken destruera ditt prov samt stryka dina personuppgifter ur registret inom två månader, något som de ansvariga för registret befarar kommer sänka det vetenskapliga forskningsvärdet med registret. Lene Sörensen är biträdande biobanksansvarig för dessa prover på Karolinska Universitetssjukhuset och sa redan 2016 till SVT:

— Det låter väldigt problematiskt. Registret är en förtroendefråga. Risken finns att registret blir mindre heltäckande om polisen kan hämta ut prover ur det.

Förslaget har dessutom sågats av andra partier som delar uppfattningen att det skulle göra sjukvården mindre effektiv eftersom en stor andel av befolkningen inte längre skulle vilja lämna nya prover medan andra skulle begära att redan tagna prov destrueras.

— Jerry Olsson