Nordiska motståndsrörelsen: Nordiska motståndsrörelsens medlemstidning Polaris utkom under den nordiska vikingakampen i Dalarna med sitt tredje nummer.

polaris3

Redan under de få nummer som tidningen kommit ut kan vi se en ordentligt utveckling. Där det första numret var mer som ett medlemsbrev på åtta sidor med sparsamma färgskalor, var nummer två och tre på tolv sidor vardera i hög kvalité. Den grafiska layouten i de två sista numren är i klass med den på månadstidningar som man får betala dyra pengar för i tidningskiosken.

Ändå är ju klart textinnehållet det viktigaste och även här lyckas Polaris mycket bra. I varje nummer av Polaris hittills finns: en kort summering av kamparbetet i respektive land där Motståndsrörelsen finns representerad, en inspirerande ledarartikel av Nordiska motståndsrörelsens ledare Klas Lund och ideologiska eller praktiska artiklar av Motståndsrörelsen i Finlands ledare Juuso Tahvanainen, Motståndsrörelsen i Norges ledare Haakon Forwald och av Henrik Holappa. Andra skribenter som hittills figurerat i de olika numren är redaktören för Nordfront Fredrik Vejdeland, Paulina Forslund och jag själv.

polaris7

Tidningen är flerspråkig och artiklar har hittills publicerats på svenska, norska, finska och engelska. Artiklar på de nordiska språken har alltid en sammanfattning på engelska. Engelska språket har kommit att dominera för att underlätta kommunikationen mellan de som talar ett nordgermanskt språk och de finskspråkiga medlemmarna.

Tanken är dock att skapa någon form av balans mellan språken så att engelskan inte helt tar över som mellanfolkligt språk i kommunikationen mellan de nordiska medlemmarna. För tillfället är det dock praktiskt med engelska som dominerande skriftspråk i tidningen och det omedelbara praktiska behovet måste ges företräde framför de kulturella behoven.

polaris1

Alla artiklar som publiceras i Polaris är unika och återfinns inte på någon av Nordfront-sidorna. Några av de ideologiska alsterna kan dock komma att publiceras på nätet längre fram.

Polaris är en motivationshöjare och ett viktigt verktyg för att förstå att vi finns i hela Norden och hur omfattande och viktigt vårt dagliga kamparbete är.

polaris2

Så här tycker några av våra medlemmar om Polaris:

”Det är härligt att vår organisation har ett medlemsbrev som Polaris där man läsa och hålla sig uppdaterad om hur kamparbetet fortskrider i hela Norden. Tidningen består av bra artiklar och fina bilder och jag ser alltid fram emot nästa nummer!” – Kim Larsen, Norge

”Det är skönt att kunna hålla sig uppdaterad om vad som händer i de övriga länderna där Motståndsrörelsen finns etablerad. Tidningen har växt något otroligt redan gentemot första numret, speciellt grafiskt. Bra för oss från Finland att de flesta artiklarna är på engelska. Fortsätt med det goda arbetet!” – Janne Ahokas, Finland

”Jag tycker det är mycket viktigt att det kommer något som är tryckt på papper. Vi lever i en värld där folk sällan tar sig tid att fördjupa sig och det kan man bäst göra med en tryckt tidning i lugn och ro. Polaris innehåller bra ideologiska artiklar och har ett fantastiskt utseende. Jag ser alltid fram emot nästa utgåva!” – Henrik Asferg, Danmark

”Jag tycker att Polaris är helt klockren! Den håller hög standard på artiklarna och man lär sig mycket nytt varje gång den släpps!” – Peter Hellman, Sverige

Vill du också få Polaris gratis hem i brevlådan? Ansök om medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen idag!

Polaris

Polaris är namnet på Nordiska motståndsrörelsens medlemstidning. Den skickas ut gratis till alla medlemmar och stödmedlemmar i Norden (I Sverige skickas tidningen ut till stödmedlemmar och delas ut till medlemmar och aktivister på möten).

Det första numret av Polaris kom ut i början av februari 2013. Nordiska motståndsrörelsens ledare Klas Lund är redaktör och i redaktionen ingår även Haakon Forwald från Norge och Henrik Holappa från Finland. I varje nummer bidrar även andra skribenter med material.

I tidningen kan läsaren ta del av den senaste tidens händelser och utveckling i de nordiska länderna och även få information om organisationsangelägenheter, kommande möten och aktiviteter. Utöver detta publiceras även fördjupande ideologiska artiklar och artiklar som behandlar den praktiska kampen.

Tidningens syfte, förutom att informera och bilda medlemmarna, är att förstärka sammanhållningen och skapa samstämmighet inom Nordiska motståndsrörelsen trots avstånd, språk- och kulturskillnader.


  • Publicerad:
    2013-08-20 10:00