INRIKES Efter söndagens fotbollsderby mellan AIK och Djurgården pepparsprayades fotbollssupportrar på Solna pendeltågsstation. Film visar hur pepparspray avfyras godtyckligt in i gruppen.

Polisen har JO-anmälts efter att man omringat och därefter pepparsprayat en grupp fotbollssupportrar, som enligt filmmaterial inte verkar utöva något våld mot polisen som kan rättfärdiga användandet av pepparspray.

Händelsen inträffade vid 17:30-tiden på söndagen, efter en fotbollsmatch mellan AIK och Djurgården.

I anmälningar till JO beskrivs situationen:

Personerna började då boxas in som boskap och blev uppmanade till att sätta sig ned, samtidigt som personerna då blev sprejade med prepparsprej från minst fyra håll och instängda.

Pepparsprej är ett vapen och det användes som en nöjessak. Personerna på plats blev behandlade som boskapsdjur.

Advokaten Marcus Lodin, som själv uppskattar sporten, har också JO-anmält polisen för deras agerande:

Polisens agerande i situationen är oacceptabel. Användande av pepparspray är en våldsanvändning och innebär att ett betydande mått av våld utövas. Polisen får inte använda sig av våld på ett godtyckligt sätt utan det krävs stöd i lag och en eventuell våldsanvändning ska alltid föregås av en behovs- och proportionalitetsbedömning.

Pepparspray får dessutom bara användas om den polisiära uppgiften inte kan lösas på något annat, mindre ingripande sätt. Av filmen är det tydligt att användandet av pepparspray inte har varit lagligt.

Polisen hävdar själva att ingripandet föregåtts av ett ”våldsamt upplopp” utanför stationen.

En annan film visar pepparsprayningen ovanifrån.